Hali hazırda ücretini tavandan alan personellerin yine tavana takılması bekleniyor. Dolayısıyla artan hastane gelirinin teşvik ek ödemeye yansımasında tavan ücret alanlara olumlu katkısı olmayacak.

Tavan ödeme alanlarda artış var mı?

Tavan ek ödeme tutarı derece kademe ilerleyince ve ana maaş zamlandığında arttığından dolayı SUT fiyatları tavan ek ödeme tutarını etkilemeyecek.

Ebe- Hemşire grubunda da artış bekleniyor

Öte yandan hemşire, ebe, sağlık memuru gibi hekim haricindeki personellerin de teşvik ek ödemeleri bir miktar artış sağlanacak. Ancak bu unvandaki personellerin ek ödeme artışı cüz-i miktarda olması bekleniyor.

Mesai dışı çalışma şartlarının detayları beli olmasa da mesai dışı çalışana muhtemel 2 katı ücret söz konusu olabilir.

Hastane Gelirleri Artıyor: Gelecek Ay Teşvik Ödemesi Artacak Hastane Gelirleri Artıyor: Gelecek Ay Teşvik Ödemesi Artacak

Mesai Dışı Poliklinik 2 katı ücretlendirildi!

Diğer taraftan ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında mesai saatlerinde aynı gün randevusu dolu olan branşlardaki uzman hekimlerin, mesai ücretleri dışında ayaktan her bir başvuru için tebliğ ekinde yer alan listede yer yer alan tutarların iki katı esas alınarak ödeme yapılacak.