SES sendikası tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de 310 bine yakın ebe ve hemşirenin bulunduğunu, Türkiye’de kişi başına düşen hemşire sayısının 2.8 iken Kanada’da bu oranın 10,3, Slovenya’da ise 10,5’e kadar çıktığı belirtildi.

Ebe ve Hemşireler yoğun iş yükü altında

Yoğun iş yükü altında ezilen hemşireler, geçinememe sorunlarıyla da karşı karşıya olduklarını ifade ediyorlar. Sağlık emekçileri, bu durumun ebe ve hemşireleri daha fazla iş yükü altına soktuğunu ve daha düşük ücretlerle yaşam mücadelesi vermelerine neden olduğunu belirtiyorlar. 

Hemşireler göç etmek zorunda bırakılıyor

"Ebe ve hemşirelerin yoksulluk sınırının altında çalışarak angarya ve mobbinge maruz kaldığı" ifade edilirken, genç ebe ve hemşirelerin daha az iş yüküyle ve daha yüksek ücretle çalıştıkları ülkelere göç etmeye başladıkları vurgulanıyor. Bu durum, Türkiye'deki sağlık sektöründe nitelikli personelin kaybına ve iş yükünün artmasına neden oluyor.

5 Mayıs Ebeler Günü ve 6-12 Mayıs Hemşireler Haftası kutlanırken, ebe ve hemşireler sadece kutlamak değil, haklarını aramak istiyorlar. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'ndan (SES) Kubilay Yalçınkaya, ebe ve hemşirelerin karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkat çekti. 

Yalçınkaya, ebe ve hemşirelerin sayılarının yetersizliğine vurgu yaparak, "Kanada'da bin kişiye düşen hemşire sayısı 10.3, İsveç'te 10.7, Portekiz'de 7.4, Slovenya'da ise 10.5. Türkiye'de ise bin kişiye düşen hemşire sayısı 2.8. Bu ülkelerin hemşire sayısının sadece 4'te 1'i kadar hemşire sayısı ile biz daha fazla hizmet sunuyoruz. Bu durumun temel sebeplerinden biri, daha az personelle daha fazla hizmet üretmemizin yanı sıra daha düşük ücret alıyor olmamız" şeklinde konuştu.

Ebe ve hemşirelerin daha fazla iş yükü altında çalışarak düşük ücretlerle geçinmeye zorlandığını vurgulayan Yalçınkaya, "SGK'nın bu tabloya göre kişi başına yıllık sağlık hizmeti maliyeti 1.827 dolar olmasına rağmen, ülkemiz kayıplara uğruyor. Ebe ve hemşireler, yoksulluk sınırının altında angarya ve mobbingle daha fazla hizmet üretmek zorunda bırakılırken, genç ebe ve hemşireler daha az iş yükü ve daha yüksek ücret sunan ülkelere göç ediyor" şeklinde konuştu.

SGK verilerine göre kişi başına düşen sağlık harcaması:

ABD’li Doktorların 2024 Yılı Gelirleri Belli Oldu: Uzmanlık Alanlarına Göre Tablolu Paylaşım! ABD’li Doktorların 2024 Yılı Gelirleri Belli Oldu: Uzmanlık Alanlarına Göre Tablolu Paylaşım!

- KANADA: 6.319 dolar

- İSVEÇ: 6.438 dolar

- PORTEKİZ: 4.162 dolar

- SLOVENYA: 4.114 dolar

- TÜRKİYE: 1.827 dolar

Hemşirelerin yıllık geliri ise şu şekildedir:

- KANADA: 63 bin dolar

- İSVEÇ: 48 bin dolar

- PORTEKİZ: 21 bin dolar

- SLOVENYA: 50 bin dolar

- TÜRKİYE: 12 bin dolar