Sağlık Bakanlığı uygulamaya aldığı teşvik ek ödeme sistemi ile bu ay içerisinde dağıtılacak döner sermaye tutarının (teşvik ek ödeme) şimdiye kadar dağıtılan tutarlar içerisinde en yüksek olacağını öne sürüldü. Bilgisine başvurduğumuz birçok bürokrat geçen aylarda SUT fiyatlarının yükseltildiğine dikkat çekerek yeni ücretlerin döner sermaye ücretlerine yansıyacağını ifade ettiler.

Teşvik Ek Ödeme 2023

Sağlık Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri haricindeki

 • Döner sermaye gelirleri,
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan elde ettiği gelirler,
 • diğer nakit kaynakları

ile personele ek ödeme dağıtımı yapmaktadır.

Sağlık Bakanlığı teşvik ek ödemesi tutar ve oranının belirlemesinde;

 • Ülke,
 • Bölge,
 • Hastane grupları,
 • Hastane tahakkukları,
 • Verimlilik,
 • Hasta memnuniyeti,
 • Hizmeti elde etme maliyeti

gibi faktörleri kullanır. Bu faktörler ışığında sağlık tesisinin dağıtabileceği teşvik ek ödeme tutarı ile bu tutarın tabip ve tabip dışı personele verilecek oranları belirlemektedir.

Teşvik Ek Ödeme Tutarları 2023

Sağlık Bakanlığı teşvik ek ödeme tutarları sağlık personelinin unvanına göre yönetmelikel belirlenen oranlar ve aktif çalışma gün katsayısına göre belirlenmektedir. Bu oran ve katsayıya göre unvan bazlı teşvik ek ödeme tutarları aşağıda hesaplanmıştır. Mesleğe yeni başlayan asistanlar 8.000 TL teşvik ödemesi alırken, total ücretleri ise 30 bin ile 35 bin arasını bulmaktadır. Nöbet, ek ödeme ile, 31 yıllık hemşire kadrosunda görevli bir sağlık personeli ise 13 bin civarı maaş ve 1.100,00 TL teşvik ödemesi aldı. 

Eczacı Teşvik Ek Ödemesi 2023

Ek ödeme yönetmeliğine göre Eczacı teşvik ek ödeme tutarı %15’lik vergi diliminde NET 2.002,34 TL ‘dir. Bu tutar %20’lik vergi diliminde NET 1.883,50 TL, yüzde 27’lik dilimde 1.717,11 TL olarak hesaplanmaktadır.

Tekniker Teşvik Ek Ödeme Tutarı 2023

Tekniker yada teknisyen kadrosundaki görev yapan personelin teşvik ek ödeme tutarı %15’lik vergi diliminde NET 331,05 TL ‘dir. Bu tutar %20’lik vergi diliminde NET 4311,40 TL, yüzde 27’lik dilimde 283,90 TL olarak hesaplanmaktadır.

Şube Müdürü Teşvik Ek Ödeme Tutarı 2023

Şube Müdürü olarak görev yapan personel ise %15'lik vergi diliminde teşvik ödemesi olarak 1.334,90 lira ödeme almaktadır.

Teşvik Ek Ödeme Tablosu 2023

İl ve ilçe Sağlık Müdürlüğü,Tsm, İl Ambualans Servisi Baştabipliği, EII-EIII Entegre İlçe Devlet Hastaneleri, (Teşvik Oran 70)
Unvanı Oran Teşvik Oranı K.H.K. (0,5-1) Brüt A.Ç.G.K. 15% 20% 27% 35%
Uzman Doktor Ana Dal/Yan Dal 4,5 0,7 1,00 7.487,31 TL 1 6.307,38 TL 5.933,02 TL 5.408,90 TL 4.809,92 TL
Pratisyen -Diş Tabibi 2,26 0,7 1,00 3.760,29 TL 1 3.167,71 TL 2.979,69 TL 2.716,47 TL 2.415,65 TL
Pratisyen Madde 7 (0,20) 2,26 0,7 1,00 5.192,78 TL 1 4.374,45 TL 4.114,81 TL 3.751,32 TL 3.335,90 TL
Eczacı 1,2 0,7 1,00 2.376,92 TL 1 2.002,34 TL 1.883,50 TL 1.717,11 TL 1.526,96 TL
Eczacı Taşınır Kayıt Depo (0,20) 1,2 0,7 1,00 3.137,54 TL 1 2.643,09 TL 2.486,22 TL 2.266,59 TL 2.015,59 TL
Entegre Hastane Müdürü - Şube Müdürleri 0,8 0,7 1,00 1.584,62 TL 2 1.334,90 TL 1.255,66 TL 1.144,74 TL 1.017,97 TL
saglikpersonelihaber.net
Unvanı Oran Teşvik Oranı K.H.K. (0,5-1) Brüt A.Ç.G.K. 15% 20% 27% 35%
Sağlık Personeli (Lisans, Önlisans, Lise) 0,32 0,7 1,00 633,85 TL 1 533,96 TL 502,27 TL 457,90 TL 407,19 TL
Sağlık Personeli Satın Alma (0,10) 0,32 0,7 735,26 TL 1 619,39 TL 582,63 TL 531,16 TL 472,34 TL
Sağlık Personeli Muhasebe (0,30) 0,32 0,7 938,09 TL 1 790,26 TL 743,35 TL 677,69 TL 602,64 TL
Sağlık Personeli Taşınır Kayıt  (0,20) 0,32 0,7 836,68 TL 1 704,82 TL 662,99 TL 604,42 TL 537,49 TL
Sağlık Personeli İlçe Depo Madde 6 (0,10) 0,32 0,7 735,26 TL 1 619,39 TL 582,63 TL 531,16 TL 472,34 TL
Diğer Lisansiyer Ek-4 Madde 18 (0,20) 0,32 0,7 836,68 TL 1 704,82 TL 662,99 TL 604,42 TL 537,49 TL
Diğer Lisansiyer Ek-4 Madde 19 (0,30) 0,32 0,7 938,09 TL 1 790,26 TL 743,35 TL 677,69 TL 602,64 TL
saglikpersonelihaber.net
Unvanı Oran Teşvik Oranı K.H.K. (0,5-1) Brüt A.Ç.G.K. 15% 20% 27% 35%
Diğer Lisansiyer - Avukatlık Hizmeti 0,32 0,7 1,00 633,85 TL 1 533,96 TL 502,27 TL 457,90 TL 407,19 TL
Genel İdare Hizmetler (Lisans- Önlisans - Lise) 0,16 0,7 1,00 316,92 TL 1 266,98 TL 251,13 TL 228,95 TL 203,59 TL
Genel İdare Hizmetler Satın Alma (0,10) 0,16 0,7 1,00 367,63 TL 1 309,70 TL 291,31 TL 265,58 TL 236,17 TL
Genel İdare Hizmetler Muhasebe (0,30) 0,16 0,7 1,00 469,05 TL 1 395,13 TL 371,68 TL 338,84 TL 302,31 TL
Genel İdare Hizmetler Taşınır Kayıt (0,20) 0,16 0,7 1,00 418,34 TL 1 352,41 TL 331,50 TL 302,21 TL 267,74 TL
Teknik Hizmetler (Lisans - Önlisans - Lise) 0,16 0,7 1,00 316,92 TL 1 266,98 TL 251,13 TL 228,95 TL 203,59 TL
Din Hizmetler (Lisans - Önlisans - Lise) 0,16 0,7 1,00 316,92 TL 1 266,98 TL 251,13 TL 228,95 TL 203,59 TL
Hizmetli (Lisans - Önlisans - Lise) 0,12 0,7 1,00 237,69 TL 1 200,23 TL 188,35 TL 171,71 TL 152,70 TL

112 Personeli Teşvik Ek Ödeme Tutarı 2022

112 birimlerinde görev yapan sağlık personeli ise %15’lik vergi diliminde 1.100,36 lira net teşvik ek ödeme almaktadır.

TEŞVİK EK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Diğer taraftan teşvik ek ödemelerinin Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı ek ödeme çalışma takvimine göre her ayın 18’ine kadar muhasebe birimine gönderilmesi gerekiyor. Muhasebe birimi hesabındaki para durumuna göre de genelde ayın 18’ine kadar teşvik ek ödemeleri personelin hesabına aktarmaktadır.

Teşvik Ek Ödeme Yönetmeliği 2022

Teşvik ek ödeme yada taban ek ödeme yönetmeliği diye bir kavram olmamakla beraber, bu ek ödemelere ait düzenlemeler Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde yer almaktadır. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Teşvik Ödeme Ne Demek?

Teşvik ek ödemesi bulunulan ay içerisinde kazanılan puana göre, o ayın mali durumu ve gelirine göre hesaplanarak ödenmektedir. Teşvik ek ödemelerinde memur zammına gelen zam oranı uygulanmamaktadır. Teşvik ek ödemesinde oranlar ve tutarlar sağlık bakanlığı’nın verdiği talimatlara bağlı olarak değişmektedir. Sağlık personeli Teşvik ek ödemesi: görev yapılan sağlık kurumunda hizmete katkı, verimlilik ile finansal sürdürülebilirliği sağlamanın yanında, hizmetin kalitesi, çalışan ve hasta memnuniyeti gibi kriterler göz önünde bulundurulurak yapılan ödemedir. Bu ödeme de mesai içi ve mesai dışı çalışmalar karşılığı olarak Bakanlık döner sermayesinden personele yapılan ödeme olarak kabul edilir.

Üniversite Hastaneleri Ek Ödeme Alacak mı?

YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı nasın toplantısı ile Üniversite hastanelerinde görevli personelin ek ödeme alacağını basına duyurdu. YÖK bunun için ayrıca bir yönetmelik yayımlayarak ek ödeme almanın mevzuatsal kriterlerini oluşturdu.

Teşvik Ek Ödeme Ne Zaman Yatacak?

Sağlık Bakanlığının 2022 yılında uygulamaya aldığı teşvik ek ödemeleri K.H.G.M. tarafından yayınlanan çalışma takvimine göre; en geç her ayın 30’una kadar personelin hesaplarına yatırılmaktadır. Öte yandan toplu sözleşme hükümlerinden kaynaklanan 6 ayda bir yapılan memur zammıda Teşvik kat sayısını doğrudan etkileyecek. Ancak burada önemle belirtmek isteriz ki, memur maaş zammı 1. basamakta görev yapan sağlık personelinin teşvik ek ödeme kat sayısını etkileyecek olup 2. ve 3. basamakta görev yapan personelin teşvik ek ödeme katsayısına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Teşvik Ek Ödeme Puanı Hesaplaması

Mesai içi net teşvik puanı; mesai içi hizmet puanı, bilimsel çalışma destek puanı ve ek puanın toplamından oluşur. Mesai dışı net teşvik puanı, özellikli tıbbi işlemler net teşvik puanı ve uluslararası sağlık hizmeti net teşvik puanı ise kendi hizmet puanlarından oluşur.

 1. Mesai içi net teşvik puanı = Mesai içi hizmet puanı + Bilimsel çalışma destek puanı + Ek puan.
 2. Mesai dışı net teşvik puanı = Mesai dışı hizmet puanı.
 3. Özellikli tıbbi işlemler net teşvik puanı = Özellikli tıbbi işlemler hizmet puanı.
 4. Uluslararası sağlık hizmeti net teşvik puanı= Uluslararası sağlık hizmetleri hizmet puanı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ek ödeme yönetmeliğiyle  1., 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında taban + teşvik ek ödeme sistemine geçildi.