Uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetleri, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) maddelerine eklendi. Buna göre Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu almış hastalara, hekimler tarafından uzaktan sağlık hasta değerlendirme hizmeti verilebilecek. Sistemi Sağlık Bakanlığı kuracak ve sesli ile görüntülü sağlık hizmeti sunulacak.

Sorunlar çoğalacak eleştirisi

Ancak, sağlık emekçileri bu uygulamanın randevu sorununa çözüm olmayacağı gibi birçok sorunu beraberinde getireceğini düşünüyor.

En ciddi sorunun hatalı tıbbi uygulama anlamına gelen “malpraktis” olacağını belirten sağlıkçılar, uygulamanın sağlık hizmetlerinin doğasına aykırı olduğunu vurguluyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Özel sağlık kurumları ayaktan başvurularda istediği düzeyde pay alamıyor. Özel sağlık kuruluşlarının hizmet ağını genişletmek için atılmış bir adım” değerlendirmesinde bulundu.

Kişisel bilgilerin mahremiyeti sorun olur mu?

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, uygulamanın sorunlarını şu şekilde sıraladı: “Görüşmelerin kaydı sorunu, kişisel bilgilerin mahremiyeti anlamında mağduriyet oluşturacak. Uzaktan sağlık hizmeti alınınca 10 gün boyunca ayaktan aynı branşta hizmet alamamak sorun. 65 yaş üstü nüfus, bu teknolojiyi kullanamayacak. Hastalar daha ciddi sorunlarla hastanelere dönebilir.”

İzmir'de Aile Hekimi Dr. Murathan Şimşek Hayatını Kaybetti İzmir'de Aile Hekimi Dr. Murathan Şimşek Hayatını Kaybetti

Sağlık Bakanlığı, hekim açığını çözmek için sözleşmeli uzman hekim sayılarını artırma kararı aldı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan bir bildiride sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi için personel temininde güçlük çekilen bölgelerde ve hizmet alanlarında sözleşmeli sağlık personeli (sağlıkçılar) istihdam edileceği duyuruldu.

Ancak, Hekim Birliği Sendikası Başkanı Gökhan Doğramacı, hekimlerin sözleşmeli kadrolara geçirilerek özlük haklarından feragat etmeye zorlandığını belirtti. Doğramacı, “Böylece uygulamayla bağdaşmayan performans kriterleri, usulsüz görevlendirmeler, tek hekim icapları gibi hukuka aykırı işlemler tesis edilmekte ve sözleşmeyi fesih tehdidi ile hekimler üzerinde baskı kurulmakta ve hukuka aykırı angaryalar yüklenmektedir. Hekimler sözleşmeli köleler haline getirilmektedir” dedi.

Doğramacı, şunları ekledi: “Depremzede hekimlere bile sözleşmeli kadro verilmedi. Birçok hekimin elindeki sözleşmeler alınarak yeni bir dağılıma gidildi. Mevcut, kazanılmış kadroların feshedilerek yeni bir dağılımını kabul etmiyoruz. Hiçbir diş hekimine sözleşmeli kadro verilmedi.”