HEMŞİRELER İÇİN, TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN, TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN, ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN SAĞLIKTA BEYAZ DEĞİL GERÇEK BİR REFORM GEREKLİDİR, HAYATİDİR, ACİLDİR!

Diğerleştirilen ötekileştirilen; heybesinde emeği ve yüreğinden başka hiçbir şeyi olmayan sağlık emekçilerini saygıyla selamlıyorum

Bizler sağlık hizmetinin sunucusu, hastaların ve toplumun savunucuları olarak sağlık sisteminde gerçek bir reform istiyoruz.

Hastalıktan değil sağlıktan beslenen,

Hastalığı değil sağlığı hedefleyen,

Performansın fişinin gerçekten çekildiği,

Hastanelerin ticari değil insani kaygılarla yönetildiği,

Tüm sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını aldığı,

Sağlık çalışanlarının, ayrıştırılmadığı, değersizleştirmediği, yok sayılmadığı, birbirine düşürülmediği, Halkla sağlık çalışanının, doktorla doktorun, hemşirenin, teknikerin, teknisyenin, hasta bakıcının karşı karşıya getirilmediği,

Adil, eşitlikçi bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu biliyoruz.

Hem halkımızın hem de sağlık çalışanların böyle bir sağlık sistemini umut ettiğini, böyle bir sağlık sistemini istediğini biliyoruz.

Hem sağlık hizmetini sunan hem de hizmeti alanı memnun edecek, toplum sağlığını önceleyecek bir sağlık sisteminin yolunun bizlere “beyaz reform” olarak sunulan ek ödeme yönetmeliğinden geçmediğini de biliyoruz.

Bu yönetmelik, sağlık kurumlarının hizmet sunmasını değil “kar” etmesini teşvik etmektedir. Hastaya değil, girişime odaklanmayı teşvik etmektedir, hastanın duygusunu, korkusunu, kaygısını değil, kazandıracağı puanı görmeyi, teşvik etmektedir.

Bu yönetmelik eşitlikçi değildir, adil hiç değildir. Üzerine inşa edildiği girişimsel işlemlerin büyük çoğunluğunun uygulayıcısı olan ya da uygulamasında yer alan hemşirelerin ve tüm sağlık profesyonellerinin emeği yok saymaktadır. Bakanlık, bu yönetmelikle hemşirelerin ve tüm sağlık çalışanlarının uzun zamandır mücadele ettiği emekliliğe yansıyacak tek kalemde maaş uygulamasına gözünü, kulağını kapatmış ve sağlık çalışanlarını son derece karmaşık, yönetici ve bakanlık inisiyatifine hatta insafına bırakmıştır.

Bu yönetmelikle, hem sağlık çalışanları, hem de toplum sağlığı için ciddi riskler barındıran performans sistemi iddia edildiği gibi ortadan kaldırılmamış tam tersine ayrımcılığı, emek sömürüsünü, iş barışını daha da bozacak şekilde güçlendirilmiştir.

Sağlık hizmeti sunumunda oldukça önemli bir fonksiyonu yerine getiren üniversite hastaneleri ve birinci basamak hizmetlerde çalışan sağlık emekçileri yok sayılmıştır.

Özetle bu yönetmelik hepimizin hayata tutunmasında son derece önemli olan eşitlik ve adalet değerlerini adeta yerle bir etmiştir.

Sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğu anlayışından giderek uzaklaşan, çalışma ortamında iş barışını bozan, sağlık çalışanlarını ayrıştıran, hastalıktan, hastadan beslenen, eşitlik ve adalet ilkesine aykırı bulduğumuz bu yönetmeliğin, sağlık sisteminin devamlılığı ve sağlık hizmetlerinin niteliği için ciddi bir risk olduğu konusunda kamuoyunu bilgilendiriyor, gerçek bir sağlık reformu için mücadele etmekten, bu ülkenin hemşireleri ve tüm sağlık profesyonelleri olarak hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Emeğimizi ve halkın sağlığını korumak için yürüteceğimiz mücadeleyi, hukuksal ve eylemsel girişimlerle başlayacağımızı, atmış ve atacak olduğumuz her adımı sırası geldiğinde meslektaşlarımızla paylaşacağımızı açıklıyor ve bu mücadelede desteklerinizi talep ediyoruz.

Sahayı bilerek ve isteyerek kaosa sürükleyen adının ‘BEYAZ REFORM’ konduğu uygulamalar vicdanları yaralamıştır.

GERÇEK REFORM NEDİR:

Sağlık sisteminin tek mesleğin tekeline bırakılmadan, sağlık bakanlığının tüm sağlık profesyonellerinin bakanlığı olduğu,

Tüm sağlık mesleklerinin kendi kaderini tayin etme noktasında söz sahibi olduğu, sağlık bakanlığı merkez teşkilatında temsil edildiği,

Tüm sağlık çalışanlarının tek kalemde yoksulluk sınırının üzerinde emeğinin hakkını alabildiği,

Torpilli, sözleşmeli, liyakatsiz yöneticilik siteminden kurtularak; başarı ve liyakatin esas alındığı yöneticilik sistemine geçildiği,

Tek tip güvenceli istihdam modellerinin benimsendiği KATILIMCI TERTEMİZ BİR YÖNETİM REFORMU gerçek beklentidir.

Birileri çıkmış performans sistemi devam etsin diyor, buradan sesleniyorum, azınlık torpilli grubun malum sendikası ve başkanı,

Sahadan haberin yok mu? Yetkiyi sana veren hemşirelere ve tüm sağlık profesyonelleri,

Sizin üzerinizden güç elde edip siyaset yapan azınlık grubunu var eden bu yapıdan bu gün itibariyle topyekûn çekilmek meslek onurumuz ve gururumuz için hizmettir.

Esas olan sadece yaşamak değil, insana yakışır şekilde ve onurlu yaşamaktır. Teslim olmadan, boyun eğmeden, sürünmeden, el etek öpmeden yaşamaktır.

Kendinizi asla yalnız histetmeyin. BU HAREKETİ BİZ BAŞLATTIK BU HAREKETİN ARKASINDAYIZ!!!

Hep-Sen Sendikası