Sağlık-Sen, 2024 yılının ilk Kurum İdari Kurul (KİK) Toplantısı'nı Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirdi.

Toplantıda, çeşitli konular ele alındı ve sağlık çalışanlarını ilgilendiren önemli maddeler üzerinde tartışıldı. Bu maddeler arasında, banka promosyon sözleşmelerinin gözden geçirilmesi, sağlık çalışanlarına muayene önceliği tanınması, nöbet ücretlerinin artırılması, gece çalışan sağlık profesyonellerine yönelik iyileştirici düzenlemelerin yapılması, ayrıca sağlık çalışanlarının giydikleri formaların özel görev kıyafeti olarak kabul edilmesi gibi konular yer aldı.

Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıya Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ile katıldı. Toplantıda Sağlık Bakanlığı adına Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Hamit Harun Balcı ve ilgili bürokratlar yer aldı.

Furkan Ali Çiftçioğlu'ndan 40 Milyon Dolarlık Tasarruf Çağrısı Furkan Ali Çiftçioğlu'ndan 40 Milyon Dolarlık Tasarruf Çağrısı

Promosyon anlaşmaları revize edilsin

KİK toplantısında, bir dizi talep ve öneri dile getirildi. Banka promosyon sözleşmelerinin günümüz ekonomik koşullarına uygun hale getirilmesi gerektiği belirtilerek revize edilmesi istendi. Özellik arz eden birimlerde görev yapan tüm çalışanlara artırımlı ek ödeme yapılması talep edildi.

Özellikli birim ek ödemeleri yeniden düzenlensin

Palyatif bakım ve anjiyo birimlerinde çalışanlara verilen ek ödemelerin, diğer özellik arz eden birimlerde verilen ek ödemelerin altında kalması sebebiyle yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edildi. Lisansiyerler sınıfı için belirlenen taban ödeme katsayılarının artırılması gerektiği vurgulandı.

Ek ödeme katsayıları iki katına çıkarılsın

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde yer alan katsayıların iki katına çıkarılması talep edilirken, hemşirelerin ve eczacıların ilaç dağıtımı için eczane teknikeri istihdamının yapılması gerektiği dile getirildi. Gece saatlerinde çalışan sağlık profesyonellerine, gece çalışmadan kaynaklanan yıpranmanın karşılığı olarak iyileştirici düzenleme yapılması gerektiği ifade edildi.

Hizmetler sınıfının ek ödeme katsayısı artırılsın

Teknik hizmetler sınıfında görev yapanların ek ödeme oranlarının artırılması gerektiği belirtilirken, nöbet ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamlarının artırılarak tüm sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin artırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, özellikli tıbbi işlemler için belirlenen tavan ek ödeme katsayısının tutulan nöbetler için %50 artırımlı nöbet ücreti olarak verilmesi gerektiği ifade edildi.

Bayram idari izin günleri sorunu kaldırılsın

Bayram tatili sebebiyle idari izin günlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına nöbet izni ve nöbet ücreti verilmesi sorununun ortadan kaldırılması gerektiği dile getirilirken, servis nöbetinde hizmet veren hekimlerin artırımlı nöbet ücretinden yararlanması gerektiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt içi ve yurt dışı harekâtlarında görevlendirilen sağlık çalışanlarına nöbet ücreti ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Tüm sağlık personeline özel görev kıyafeti verilsin

Sağlık Bakanlığı çalışanlarına verilen giyecek yardımının, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapanlara verildiği gibi özel görev kıyafeti olarak verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, 112 Acil Sağlık İstasyonlarında güvenlik tedbirlerinin artırılması için istasyon çevresinin tamamını görebilecek şekilde kamera sistemleri yerleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Toplu sözleşme kapsamında 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışanlara verilen nakdi yemek yardımının artırılması gerektiği vurgulandı. 112 Acil Sağlık Hizmetler İstasyonlarında görevli ambulansların kasko/sigorta işlemlerinde teknik ve tıbbi donanımlarını ve değer kayıplarını da kapsaması gerektiği belirtildi.