İl İçi Yer Değişikliğiyle ilgili Ankara’da başvurular 28 Nisan 2023 tarihinde başlarken 5 Mayıs 2023 tarihinde sonlanacak.

Sağlık Personeli İl İçi Yer Değişikliğiyle İlgili İstanbul’da başvurular sonlanırken 5 Mayıs 2023 Cuma günü kura çekilecek.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl İçerisinde yapılacak sağlık personeli Yer Değişikliğiyle ilgili başvurular ise 24 Nisan 2023 tarihinde başlarken 30 Nisan 2023 tarihinde son başvurular alınacak.

Mayıs 2023 dönemi için Yer Değişikliğiyle ilgili kuralar, 25/02/2019 tarihli ve 2833 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” kapsamında yapılıyor.

Sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin isteğe bağlı olarak 2023 Yılı Mayıs Dönemi Yer Değiştirme işlemlerine ilişkin takvim, usul esaslar ve sınırlamalar Sağlık Müdürlüklerinin resmi web sayfalarından duyurulmaya başlandı.

Oy Kullanmaya Götürülen Hastalara Sağlık Personeli Refakat Edecek Oy Kullanmaya Götürülen Hastalara Sağlık Personeli Refakat Edecek

3 Büyükşehir İl Sağlık Müdürlüklerinin ilanlarına aşağıdaki linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.