Sağlık Bakanlığı'nın bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni yönetmeliğine göre, 60 yaşını dolduranlar ve engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler, kadro şartı aranmaksızın özel sağlık kuruluşlarında çalışabilecekler. Bu kapsamda muayenehanesi bulunan hekimler, vakıf üniversitelerini de tercih edebileceklerdir.

Sürekli İşçi 2024 Yılı İller Arası Yer Değişikliği Duyurusu Sürekli İşçi 2024 Yılı İller Arası Yer Değişikliği Duyurusu

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan yeni düzenleme ile 60 yaşını dolduran veya engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler, kadro şartı aranmaksızın özel sağlık kuruluşlarında çalışabileceklerdir.

Ancak bu hekimler, yönetmeliğin diğer maddeleri kapsamında kadrolu veya kadro dışı geçici olarak çalışamayacaklar. Şu anda birden fazla özel sağlık tesisinde görev yapan tabipler, mevcut çalışma şekilleriyle işlerine devam edebileceklerdir. Ancak, bu hekimlerin özel sağlık kuruluşundan ayrılmaları durumunda bu hakları sona erecektir. Yönetmelik, bugünden itibaren yürürlüğe girmiştir.