Sağlık Çalışanları Derneği Kocaeli Şube Başkanı Adem Yaman, sağlıkta yaşanan sistemsel sorunlara dikkat çekerek hasta ile sağlık çalışanlarının karşı karşıya getirildiğini, günübirlik çözümlerle kalıcı çözümler sağlamayacağını belirtti.

Sağlıkta yaşanan şiddet sorununun sistemsel bir sorun olduğunu belirten Yaman, kalıcı çözümler üretmek gerektiğini açıklayarak sorunun siyaset üstü bir sorun olduğunu, çözüme tüm kesimlerle birlikte ulaşılabileceğine dikkat çekti.

Sağlıkta şiddet denildiğinde akıllara darp, yaralama ve cana kast etme geldiğini söyleyen Yaman, her gün yüzlerce taciz, hakaret, tehdit gibi sözlü ve mimiklerle şiddetin her çeşit ve türünü yaşayan sağlık çalışanları sistemde yaşanan aksaklıklar ve eksiklikler nedeniyle hasta ve yakınları ile karşı karşıya gelmek zorunda olduğunu vurguladı.

Sağlık çalışanlarının asli görevlerini yerine getiremediğini belirten Yaman, sorun ve problemin ana kaynağını burası olduğunu söyleyerek “hiçbir sağlık çalışanı asli görevini yapamıyor” dedi.

“SORUN BİREYSEL DEĞİL”

Sağlıkta sistemsel bir sorun var. Bu da hasta ile sağlık çalışanlarını karşı karşıya getiriyor. Günübirlik çözümler değil, kalıcı çözümler üretmek gerektiğini yıllardır savunuyoruz. Eğer ki hemşire hemşireliğini yapmaz yapamaz, doktor hekimliğini yapmaz yapamaz, paramedik acil müdahalesini yapmaz yapamaz halde olduğu sürece sorunun çözümü mümkün olmayacaktır. Sorun kişisel, bireysel, mesleksel, örgütsel veya tepkisel değil sistemsel bir sorundur. Ve acil olarak çözülmelidir. Sorunumuz siyasi bir sorun degil, siyaset üstü bir sorundur. Bu gerçek böyle kabul edilmelidir. İnisiyatif almak değil yasal mevzuatlardaki görev ve sorumluluklarda eksik aramak gerekmektedir.

“SİYASİ MALZEME YAPMAYALIM”

Mutsuz, umutsuz, kaygılı, tükenmiş, isteksiz, yorgun ve duygusuz bir meslek grubu oluşturmak bu aziz millete çok şey kaybettirecektir. Değerli yetkililere ve siyasetçilere seslenmek istiyorum. Artık bu konuyu siyasi bir malzeme yapmayalım. Birlikte, hep birlikte çözümler üretelim. Sağlık; yemek, içmek, gezmek ve eğlenmek gibi bir olgu değil. Acil ve ihtiyaç anında hızlı ve etkili bir şekilde sunulması ve hizmet alınması gereken bir unsur. Birilerini suçlayarak veya iş yükünü birilerinin üzerine atarak değil, hep birlikte inisiyatif alarak bu sorunu çözelim. El birliği içinde çözüm yolları arayalım, aksi takdirde bir milletin sağlığı söz konusu olacaktır. Sağlık çalışanları tarih boyunca olduğu gibi bugün de, yarın da her zaman mesleklerini en iyi şekilde icra edeceklerdir. Bundan hiç bir kimsenin kaygısı olmamalıdır."