Memurlar Meydandan Seslendi: Külfeti Memura Ödetmeyin! Memurlar Meydandan Seslendi: Külfeti Memura Ödetmeyin!

Şube Başkanı Çeker, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarına yapılan ziyaretin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Çeker, Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Çalışanlarının kronikleşmiş sorunlarına dikkat çekerek çözülmesi gerektiğini belirtti. Özellikle vergi dilimindeki adaletsizliklerin kamu çalışanlarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Çeker, bu durumun çalışanların maaşlarını erittiğini dile getirdi. Ayrıca, vergi dilimindeki adaletsizliğin vergi yükünün hafifletilmesi ve gelirin adil dağılımı için düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

Çeker, Genel Başkan Sayın Önder Kahveci'nin de desteklediği gibi kamu çalışanlarının gelir vergisinin %15'e sabitlenmesini talep ettiklerini belirtti. Adaletin ve hakkaniyetin sağlanması için kamu çalışanlarının gelir vergisi tarifesinde düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, çalışanların yıllık izinlerinde yapılan maaş kesintilerine son verilmesi gerektiğini ve bu konuda yapılan idari mahkeme kararlarının dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Çeker, sarı sendikaların ASM çalışanlarının sorunlarını çözme konusunda yetersiz kaldığını ve 13 yıldır ASM çalışanlarının yaşadığı mağduriyetlere çözüm üretmediğini belirtti. Bu durumun düzeltilmesi gerektiğini ve ekonomik açıdan çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmaların yapılmasını talep etti.

Son olarak, ek zam ve enflasyon farkının aylık ödenmesi, vergi diliminin sabitlenmesi ve ASM'de görev yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının yıllık izinlerinde yapılan maaş kesintilerinin sonlandırılması için yasal düzenlemelerin yapılmasını istediğini belirterek sözlerini tamamladı.