Sağlık Personeli Mersin İl İçi Atama İlanı Yayınlandı!

2021 Yılı Mayıs Dönemi için Mersin İli İl İçi Yer Değişikliği Kurası ilan metni, münhal yerler ve talep formu sağlık müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı 03.05.2021, 06:07 03.05.2021, 20:08 Güler Sağlam
Sağlık Personeli Mersin İl İçi Atama İlanı Yayınlandı!

MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MAYIS DÖNEMİ İL İÇİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI İLAN METNİ

Müdürlüğümüze bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (A) bendi kapsamında istihdam edilen sağlık hizmetleri sınıfına dâhil personel için “Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge” hükümlerine göre aşağıya çıkarılan usul ve esaslar çerçevesinde 2021 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Sağlık Personeli Ataması yapılacaktır.

1. “Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” ye göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroların 22 Nisan 2021 Perşembe günü Müdürlüğümüzün web sitesinde (https://mersinism.saglik.gov.tr/) ilan edilmesiyle atama takvimi başlayacaktır.

2. Müdürlüğümüzce münhal ilan edilen kadrolara atanmak isteyen personelin en çok 10 (on) tercihle birlikte başvuruda bulunması gerekmektedir. Müdürlüğümüzce münhal ilan edilenler dışında herhangi bir kadroya atanma talebinde bulunulmayacaktır. Bulunulduğu takdirde ise değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Başvurularda il içi atama ve nakil talep formuna hizmet puanının mutlaka yazılması, EKİP Portal Uygulaması üzerinden alınan hizmet puanını gösterir belgenin bu forma eklenmesi gerekmektedir.

4. Atamaya başvuracak personelin, başvuru evraklarını (Müdürlüğümüze sunulmak üzere dilekçe, il içi atama ve nakil talep formu ile EKİP Portal Uygulaması üzerinden alınan hizmet puanını gösterir belge) 03 Mayıs 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (17:00) görev yaptıkları birimlere teslim etmesi gerekmektedir. Başvuru evraklarını zamanında görev yaptığı birime teslim etmeyenlerin talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Birimlerce teslim alınan başvuru evraklarının ve listesinin 07 Mayıs 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar (17:00) Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

6. 5258 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun ve 663 sayılı KHK’nın 42 inci kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan personel ile aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin atanma talepleri değerlendirmeye alınacaktır.

7. 5258 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun ve 663 sayılı KHK’nın 42 inci kapsamında sözleşmeli olarak görev yapanlar ile aylıksız izinde olanlardan (doğum, askerlik vb.) Komisyonca atanmalarına karar verilenlerin, atamalarının yapılabilmesi için, atama sonuçlarının Müdürlüğümüz web sitesinde ilan edilmesinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde sözleşmelerini feshetmeleri ve aylıksız izinde (doğum, askerlik vb.) olanlarında göreve başlamaları gerekmektedir. Aksi halde atamaları yapılmayacaktır

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile 663 sayılı KHK’nın 45/A bendi kapsamında istihdam edilen personelin atanma talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. 2021 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Sağlık Personeli Atamasına son başvuru tarihi (03 Mayıs 2021 Pazartesi günü) itibarıyla, görev yaptığı birime atandığı tarihten itibaren fiilen 1 (bir) yıl hizmetini tamamlamayanlar ile 1 (bir) yıl öncesine kadar yapılmış olan il içi atamasını iptal ettirenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. 2021 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Sağlık Personeli Atamasına son başvuru tarihi (03 Mayıs 2021 Pazartesi günü) itibarıyla, aday memurluğu devam eden personelin talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

TIKLAYIN

11. 2021 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Sağlık Personeli Ataması için Müdürlüğümüzce oluşturulan Komisyonca hizmet puanı yüksek olan personelden başlanarak atanma talepleri değerlendirilecektir. Aynı yerin aynı puana sahip birden fazla personel tarafından tercih edilmesi halinde çalışma süresine göre; çalışma süresinin de eşit olması halinde ise kura ile yerleştirme yapılacaktır.

12. Atanma talebinde bulunan personelin (stratejik personel hariç), kadrosunun bulunduğu birimden ayrılması halinde, kadrosunun bulunduğu birimdeki aynı unvan ve branştaki doluluk oranının Personel Dağılım Cetveline göre % 80’in altına düşeceği durumda personelin atanma talebi kabul edilmeyecektir.

13. Stratejik personelin atanma talepleri, kadrosunun bulunduğu birimin iş yoğunluğu ile atanma talebinde bulunduğu birimin iş yoğunluğuna göre Komisyonca değerlendirilecektir.

14. Tebligat yerine geçecek atama sonuçları 20 Mayıs 2021 Perşembe günü Müdürlüğümüzün web sitesinde (https://mersinism.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.

15. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven atamaya dâhil edilen personelin ataması yapılmayacak, sehven ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

16. Ataması yapılacak personelden yerine atama yapılmadan görevden ayrılması halinde hizmeti aksayacak olan personelin görevden ayrılışları, yerine yeni atama yapıldıktan sonra sonuçlandırılacaktır. Ancak bu süre 2 (iki) ayı geçmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1. Kurum Üst Yazısı (Kadrosunun bulunduğu kurum idaresi tarafından hakkında adli ve idari yönden yürütülmekte olan herhangi bir soruşturmasının bulunup bulunmadığının belirtilmesi gerekmektedir.)

2. Dilekçe

3. Atama ve Nakil Talep Formu

4. EKİP Portal Uygulaması Üzerinden Alınan Hizmet Puanını Gösterir Belge (EKİP Portal → Profilim → Detaylı Profili Görüntüle → Hizmet Puanı Detayı)

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
25
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?