Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan yönetmelik değişikliği bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı.

Yurtdışından Getirilecek 70 Bin Hastanın Masrafını Bakanlık Üstlenecek! Yalanlandı Yurtdışından Getirilecek 70 Bin Hastanın Masrafını Bakanlık Üstlenecek! Yalanlandı

Yönetmeliğe yapılan değişiklikle, "Vakıf Üniversitelerine ait hastaneler ve vakıf üniversiteleri ile özel hastane işbirliği" başlıklı ek 8. maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir.

Buna göre, muayenehanesi bulunan hekimler, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini, yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta hizmet sunan vakıf üniversite hastanelerinde yapabileceklerdir.

Ancak bu durumda, Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan komisyonun ilgili üniversitenin eğitim ve araştırma hizmet kapasitelerini dikkate alarak vereceği uygun görüşün alınması gerekmektedir.

Bu şekilde tedavi görecek hastalar, hastanedeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağını, tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında muayenehanede bilgilendirileceklerdir. Vakıf üniversite hastanesinde gerçekleştirilecek ayakta veya yatarak tedavi öncesi muayenehane hastalarına ilişkin bilgilendirilmiş rıza formu, hasta veya kanuni temsilcisi, muayenehane hekimi, vakıf üniversite hastanesinin ilgili birim sorumlusu ve başhekim tarafından imzalanacaktır.

Hastanın hastanede tedavisi süresince ilgili hekim tarafından kesintisiz hizmet sunumu sağlanacak olup, hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayenehane hekimi ve vakıf üniversite hastanesi müştereken sorumlu olacaktır.