Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yönergeye istinaden “İl Sağlık Müdürlükleri ve Birimlerinin Performans Kriterleri” yazısı 1 Temmuz 2022’den itibaren yürürlükten kaldırıldı.

Yayımlanan yazıyla “İl Sağlık Müdürlükleri ve Birimleri Kurum Hizmet Yönergesi” yürürlüğe konuldu.