PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Uzman Doktor, Geriye Dönük Aile Yardımı Ödemesini Faiziyle Alacak!

KDK’dan 5 yıldır Hastane tarafından Uzman Doktora ödenmeyen Aile Yardımı ödemesinin yasal faiziyle geriye dönük olarak ödenmesi kararı çıktı.

Mevzuat 13.10.2022, 09:43 Cansu Polat
Uzman Doktor, Geriye Dönük Aile Yardımı Ödemesini Faiziyle Alacak!

Uzman Doktor, 2017 yılından beri aile yardımı ödeneği almadığını fark derek, çalıştığı .. Devlet Hastanesine 26.11.2021 tarihinde faizi ile birlikte geriye dönük ödeme için başvurdu. Ancak aile yardımı ödemesi faizsiz olarak yapılması üzerine yeniden idaye başvuruda bulundu.

Hastane idaresinin başvurusuna faiz talebinin kabul edilmediği yönünde verdiği cevap üzerine geriye dönük aile yardımı ödemelerinin faizinin de ödenmesini KDK’dan talep etti.

Hastane İdaresi yaptığı savunmada;

Kurumumuzun 25/05/2022 tarihli ve S.22.10146 sayılı bilgi ve belge talebine istinaden OrduValiliği tarafından Kurumumuza gönderilmiş olan yazıda özetle;

Başvuranın G....... Devlet Hastanesinde 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli üroloji uzmanı olarak çalıştığı,

4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ un “Mali Haklar ve Ödül” başlıklı altıncı maddesinin dördüncü fıkrası “Sözleşmeli personele yapılacak ödemeler, çalışmayı takip eden ay sonunda yapılır. Sözleşmeli personele, aylık sözleşme ücreti dışında görev yaptıkları birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuatı dahilinde ödeme yapılabilir. Sözleşmeli personele, Devlet memurlarına ödenen aile, doğum, ölüm yardımları ödeneği verilir ve bu personel 657 sayılı Kanunun 209, 210, 211 ve 212 nci maddelerindeki yardım ve haklardan yararlandırılır.” şeklinde olduğu,

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün B.07.0.BMK.0.21.115530-56*27894 sayılı ve 212.2007 tarihli yazısında geriye yönelik aile yardımı ödeneği verilmesine imkan olmadığının ifade edildiği,

25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 39 uncu maddesinde (1) “Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 11.2018 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir.” denilmesi ile geriye yönelik 3(üç) aylık aile yardımı ödemeleri başladığı,

Başvuranın, Ordu Devlet Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’ üncü maddesinin (a) bendi kapsamında memur olarak çalışırken Mülga Ordu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin 27.07.2017 tarih ve 709 sayılı kararı ile ..... Devlet Hastanesine 4924 Sayılı Kanuna göre sözleşeli personel olarak atandığı, 31.07.2017 tarihinde .... Devlet Hastanesinden ayrılarak aynı gün ..... Devlet Hastanesine başladığı ve ..... Devlet Hastanesine aile bildirim formu doldurup vermediği görüldüğü,

26.11.2021 tarih, E-87576721-000-1371 sayı ve 30.11.2021 tarih, E-87576721-000-1373 sayı ile ....... Devlet Hastanesi kayıtlarına alınan dilekçelerinde aile yardımı ödeneği almadığını fark ettiğini bu sebeple Ağustos 2017 tarihinden beri ödenmeyen aile yardımı ödeneğini talep ettiğini ....... Devlet Hastanesine bildirdiği, ....... Devlet Hastanesi tarafından 06.12.2021 tarih ve E-87576721-841.01.01-84 sayılı yazı ile Müdürlüğümüzden görüş talep edildiği, Müdürlüğümüzce mevzuat hükümleri, Kamu Denetçiliği Kurumu Tavsiye kararları ve yargı kararları birlikte değerlendirilerek 22.12.2021 tarih ve E- 26286190-869-5074 sayılı yazı ile “Geriye Dönük Aile Bildirimi Ödemesi” yapılabileceği görüşü verilmiştir. Müdürlüğümüzce verilmiş olan görüş üzerine Gölköy Devlet Hastanesi başhekimliğince 102.2022 tarihinde ..............’ ya faizsiz olarak geriye dönük aile yardımı ödemesi yapıldığı,

.......... Devlet Hastanesi tarafından 03.03.2022 tarih ve E-8756721-929-364 sayılı yazı ile Müdürlüğümüzden S......’ nın geriye dönük aile yardımı ödemesinde faiz ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş istendiği, yapılan incelemede S. ’ nın 31.07.2017 tarihinde G. .... Devlet Hastanesi’ ne başladığında “Aile Bildirim Formu” ile başvuru yapmadığı bu sebeple ...... Devlet Hastanesi tarafından bekar ve çocuksuz olarak maaş yapıldığı anlaşıldığından 103.2022 tarih ve E- 26286190-869-916 sayılı görüş yazımız ile ......’ ya geriye dönük aile bildirim ödeneğinde faiz ödenemeyeceği yönünde görüş verildiği,

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Hekimin talebini görüşen KDK, Başvuranın aile yardımı ödeneği yasal faizinin geriye dönük ödenmesi yönünde ORDU VALİLİĞİNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA karar verdi.

KARARIN TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Yorumlar (3)
Asabi 2 ay önce
KDK kararı bağlayıcı değil. Mahkeme bile ciddiye almıyor. Bu kurum neden var bilinmiyor
Hek 2 ay önce
Cok ciddiye alınan ve adaletsizliklerin onune gecen bir kurum.istersen bu fikrini o kuruma adinla soyadinla yazda sana ciddiyetini gostersin