Prim Borcu Olanlar Sağlık Hizmetlerinden Faydalanmaya Devam Edecekler!

SGK ve Bağ-Kur prim borcu olanlar için 31 Aralık'ta dolan süre Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı. Böylece prim borcu olan vatandaşlar sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecekler.

Mevzuat 08.01.2020, 09:25 08.01.2020, 09:31 Güler Sağlam
Prim Borcu Olanlar Sağlık Hizmetlerinden Faydalanmaya Devam Edecekler!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile GSS ve Bağkur prim borcu olanlara 2020 yılının sonuna kadar sağlık hizmetinden faydalanmaya devam edebilme hakkı tanındır.

Karar Sayısı: 2040
8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

7/1/2020 TARİHLİ VE 2040 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

TIKLAYIN

“GEÇİCİ MADDE 77- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup, 67 nci madde hükümleri çerçevesinde sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler; Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) sunulan sağlık hizmetlerinden, 5510 sayılı Kanundaki usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmada, 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Karar, 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

7 Ocak 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
-12
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?