Memurluktan Önce Yapılan Askerliğin Yıllık İzne Etkisi

Memuriyetten Önce Yapılan Askerliğin Yıllık İzne Etkisi askerliği yaptıktan sonra memurluğa atanan kişinin izin hesabında askerlik süresi dikkate alınırmı

Memurluktan Önce Yapılan Askerliğin Yıllık İzne Etkisi

Memuriyetten Önce Yapılan Askerliğin Yıllık İzne Etkisi 

Kamu kurum ve kuruluşlarında memurun yıllık izin süreleri hesaplanırken en fazla yanlış yapılan hususlardan biriside memurun askerlikde geçen sürelerinin yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmaması veya yanlış değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır.

TIKLAYIN

Bu yazımızda ise memur olmadan önce askerliğini yapanların askerlikte geçen sürelerinin memur olduktan sonra yıllık izin hesabında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini açıklamaya çalışacağız.

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yıllık izin” başlıklı 102 nci maddesinde; “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür…” hükmüne yer verilmek suretiyle, hizmet süresi on yıldan fazla olan memurlar için yıllık izin süresi otuz gün olarak tespit edilmiştir.

 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; “…yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması…” gerektiği ifade edilerek, memurların kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin, yıllık izin sürelerinin tespitinde de dikkate alınacağı belirtilmiştir.

657 sayılı Kanunun “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde ise; “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.” denilmek suretiyle, askerlik görevini yaptıktan sonra memurluğa atananların askerlikte geçen sürelerinin, kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesi yapılmak suretiyle kazanılmış hak aylıklarının tespitinde dikkate alınacağı ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; memuriyete başlamadan önce askerlikte geçen hizmet sürelerinin, 657 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi uyarınca kazanılmış hak aylığının tespitinde dikkate alınması ve 154 seri nolu Devlet Memurları Genel Tebliği gereğince kazanılmış hak aylığında dikkate alınan sürelerin yıllık izin sürelerinin hesabında da değerlendirilmesi sebebiyle, memurluktan önce yapılan askerlik hizmet sürelerininde yıllık izin hesabında dikkate alınması gerekmektedir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER