PERSONEL SAĞLIĞIN Whatsapp Haber Kanalı İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

Hakkında Soruşturma Yürütülen Hekim, Başka Bir Yere Geçici Görevle İndirilebilir mi?

Hakkında idari ve adli bir soruşturma yürütülen hekim, bulunduğu yerde kalmasında sakınca görülerek, kurum içinde başka bir yere geçici olarak görevlendirile bilir mi?

Mevzuat 01.11.2022, 00:29 Cansu Polat
Hakkında Soruşturma Yürütülen Hekim, Başka Bir Yere Geçici Görevle İndirilebilir mi?

Hekim Birliği Hukuk Bürosu tarafından konuyla ilgili açılan davada, mahkemenin verdiği karar aşağıda sunulmuştur:

HAKKINDA İDARÎ VEYA ADLİ SORUŞTURMA YÜRÜTÜLEN HEKİM, BULUNDUĞU YERDE KALMASINDA SAKINCA GÖRÜLEREK, KURUM İÇİNDE BAŞKA BİR YERE GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEBİLİR Mİ?

Hekim Birliği Hukuk Bürosu Tarafından Açılan Dava'da Verilen Mahkeme Kararı'ndan Alıntıdır.

İşBu Dava; ... Devlet Hastanesi'nde "... Uzmanı" olarak görev yapan Davacı'nın, HAKKINDA YÜRÜTÜLEN DİSİPLİN SORUŞTURMASINA İSTİNADEN XX.10.2022-YY.11.2022 tarihleri arasında ... Devlet Hastanesi'ne geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin ... Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün İşlemi'nin iptali istemiyle açılmıştır.

Kamu Hizmeti'nin yürütülmesinde, Memur'un bir başka yer ve görevde geçici olarak görevlendirilmesi mümkün olmakla birlikte bu tür bir görevlendirme olağan bir yöntem olmayıp, Kamu Yararı ve hizmetin gereği açısından zorunluluk bulunması durumunda istisnai olarak başvurulabilecek bir yöntemdir.

Bu bağlamda; Kamu Görevlisi'nin, kurum içinde geçici olarak görevlendirilebilmesi için, görevlendirildiği konuda, uzmanlığından yararlanılmasında Kamu Hizmeti'nin daha iyi bir şekilde sunulabilmesi bakımından zorunluluk bulunduğunun hukuken geçerli ve inandırıcı bilgi ve belgelerle ortaya konulması ve istisnailik niteliği gereği Geçici Görevlendirme İşlemleri'nin, İdare tarafından Kamu Hizmeti'nin gereklerine göre tesis edilmesi gerekmekte olup; Geçici Görevlendirme İşlemi, Kamu Görevlileri'nin işgal ettiği kadrodan fiilen uzaklaştırılması amacını taşımamalı, Kamu Hizmetleri'nin verimli bir şekilde yürütülmesinin amaç edinilmesi ilkesine ve hizmet gereklerine ters düşen bir sonuca sebebiyet vermemelidir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar uyarınca; Geçici Görevlendirme, kurum içindeki Personel'in hizmetine ihtiyaç duyulması gibi Kamu Yararı'na bağlı olarak tesis edilebilecek nitelikteki bir İşlem'dir. Buna göre; Kamu Personeli'nin niteliği, yeteneği, liyâkatı gibi hususlar gözetilerek, görevlendirilecek birimde hizmetine ihtiyaç duyulması sebebiyle Geçici Görevlendirilmesi mümkün olup, bunun dışında kalan başkaca nedenlerle kurum içi Geçici Görevlendirme yapılması, uygulamada geliştirilen ve sınırı içtihatlarla belirlenen bu müessesenin amacına uygunluk taşımamaktadır.

Bu kapsamda; HAKKINDA İDARÎ SORUŞTURMA YÜRÜTÜLEN PERSONEL'İN, BULUNDUĞU YERDE KALMASINDA SAKINCA GÖRÜLEREK, KURUM İÇİNDE BAŞKA BİR YERE GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESI, GEÇİCİ GÖREVLENDIRME'NİN YÖNELDİĞİ AMAÇLA BAĞDAŞMAZ.

Yorumlar (0)