Aile Sağlığı Elemanı (ASE) Aile Yardımı Ödeneği Alabilir mi?

Bu haberimizde Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan Aile Sağlığı Elemanları yani ASE personeli, aile yardımı ödeneği alabilir mi sorusuna yanıt arayacağız. Aile Sağlığı Elemanları aile yardımı alabilir mi?

Aile Sağlığı Elemanı (ASE) Aile Yardımı Ödeneği Alabilir mi?
banner71

AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ALABİLİR Mİ?

Aslında bu konu bir döneme damgasını vuran bir meseledir. Geçtiğimiz yıllarda, bazı sendikalar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 6111 sayılı Kanun'la eklenen ek 8. maddenin eklenmesi ile,  Aile Sağlığı Merkezinde çalışan personele, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneğinden  yararlanmasına engel bir durumun olmadığı yönünde dava açmış ve bu davayıda kazanmıştı.

TIKLAYIN

Olay Temyiz nedeniyle Danıştay'a taşındı ve Danıştay bu duruma son noktayı koydu. Danıştay kararında Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği'nin 19. maddesinin 5. fıkrası hedef gösterilerek, Aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelerde ilgili madde gereği başka bir kalem ödeme gerçekleştirilemeyeceğinin altı çizilmiştir. İlgili Kanunun 19. Maddesinin 5. Fıkrası şu şekildedir.


(5) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dışında, 6245 sayılı Kanun kapsamında ödenecek geçici görev yolluğu hariç olmak üzere, herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılamaz. Bu statüde çalışanlara, her ne şekilde olursa olsun, sözleşmelerinin sona ermesi veya erdirilmesi durumunda, sosyal güvenlik mevzuatı gereği ödenenler hariç herhangi bir ödeme yapılmaz.

Bu kapsamda, Danıştay 5. Dairenin kararına göre Aile Sağlığı Elemanlarının (ASE) aile yardımı alması mümkün değildir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER