4 D'li İşçilerin (Sürekli İşçiler) Tayin Hakları İçin Bakanlık Görüş Yazısı!

Kamuda 696 sayılı KHK uyarınca istihdam edilen eski adıyla taşeron işçilerin tayin hakları konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, atama ve görevlendirme yazısını yayımlandı.

Mevzuat 06.02.2021, 11:05 06.02.2021, 11:05 Güler Sağlam
4 D'li İşçilerin (Sürekli İşçiler) Tayin Hakları İçin Bakanlık Görüş Yazısı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işçilerin kurum içinde görevlendirilmeleri veya nakli konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu hususlar bireysel iş sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde yada iş yeri personel yönetmeliklerinde düzenlenebilmektedir görüşünü yayınladı. 

İŞTE O RESMİ YAZI;

T.C. AILE,ÇALISMA VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIGI
Çalısma Genel Müdürlügü

Sayı : E-58186755-010.99-181897
Konu : Atama ve Görevlendirme Hk.

SAĞLIK BAKANLIĞINA
(Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

İlgi : 30.11.2020 tarihli ve 60438742-929-3404 sayılı yazınız.

TIKLAYIN

20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunun 118. maddesiyle aynen kabul edilen) 127. maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde kapsamında istihdam edilen sürekli işçilerin iller arası atama ve görevlendirmelerine ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunun 118. maddesiyle aynen kabul edilen) 127. maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında: "Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi unvanı ile ihdas edilmiş sayılır. …. Sözleşmeleri askıya alınanlar ile askerde bulunanların kadroları hariç olmak üzere bu şekilde ihdas edilen sürekli işçi kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez. Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar, 5188 sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder." hükümleri yer almaktadır.

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nda, işçilerin kurum içinde görevlendirilmeleri veya nakli konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu hususlar bireysel iş sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde ya da işyeri personel yönetmeliklerinde düzenlenebilmektedir.

18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 33. maddesinin son fıkrasında ise: "Toplu iş sözleşmeleri ve çerçeve sözleşmeler, Anayasaya ve kanunların emredici
hükümlerine aykırı düzenlemeler içeremez" hükmü yer almaktadır.

Sonuç olarak, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 23. maddesindeki emredici hükümlere aykırı olan iller arası atama ve görevlendirmeye ilişkin toplu iş sözleşmesi düzenlemelerinin,
"anılan madde kapsamında sürekli işçi kadrosunda istihdam edilenler bakımından uygulanabilir olmadığı" değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
8
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?