Mevzuat Bilgi Sisteminin güncellenmesinden sorumlu Kurum olan Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, kamu personelinin mevzuattaki son durumları ve güncel bilgileri takip ettiği mevzuat.gov.tr’den sakal düzenlemesini güncellemiyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık kıyafetine dair yönetmeliğin 5. Maddesinde, Danıştay İdari Davaları Kurulu kararına rağmen hala “her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz” hükmü yer alıyor.

Sakal Kesmeyen Memura Hala Disiplin Soruşturması Açılıyor

Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü’nün mevzuat.gov.tr’de güncelleme yapmamasından kaynaklı özellikle taşla birimlerinde sakalını kesmeyen memurlara soruşturmalar yapıldığı ve personel üzerinde baskı kurulduğu ileri sürülüyor.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, memurun sakal tıraşı olma zorunluluğunu iptal ettiği kararı 2020/624 sayılı karar numarasıyla Danıştay web sitesi üzerinde yayınlamıştır.