2022 ve 2023 Yılları 6. Dönem Toplu Sözleşme Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarıyla ilgili hükümet ve yetkili sendika arasında yapılan ve 2022 ve 2023 yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.

Gündem 25.08.2021, 06:49 25.08.2021, 07:24 Güler Sağlam
2022 ve 2023 Yılları 6. Dönem Toplu Sözleşme Resmi Gazete'de Yayımlandı

KAMU PERSONELİNİN GENELİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

ŞEFLERİN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

Toplu sözleşme metninin 29. maddesine göre şeflerin özel hizmet tazminatında artış yapılarak mevcut tazminat oranları 10 puan ilave edildi.

CUMA NAMAZI İZNİ
Madde 32- Kamu görevlilerine cuma namazı saatlerinde izin verilmesine ilişkin 2016/1 sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulanmasına devam edilir.

Hac İzni
Mdde 33 - Diyanet işleri başkanlığınca yapılan Hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı halde kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlileri Hac süresince ücretsiz izinli sayılırlar. 

Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma
Madde 36 - Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı ödeneği verilmesi koşullarının olması ve 01/10/2021 tarihinden öncesine taşmaması kaydıyla anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki 3 aya kadar olan dönem içinde aile yardımı ödenekleri verilir.

Kreş Hizmeti
Madde 38 - Kamu kurum ve kuruluşları, imkanları çerçevesinde personeline kreş hizmeti sunma, kalitesini ve kapasitesini arttırma konusunda ihtimam gösterir.

Tabiplere ek ödeme
Madde 39 - 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin Ek 9. Maddesinin 3. Fıkrasında ayrıca ek ödeme yapılmayacak belirtilenler hariç olmak kaydıyla, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil tabip ve diş tabibi kadro ve pozisyonların da bulunanların, aynı kanun hükmünde kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranını 12 puan ilave edilir.

Biyologlara ek özel hizmet
Madde 43 - 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karara ekli 2 sayılı cetvel in E teknik hizmetler bölümünün 6. Sırasında kimyagerler için öngörülen ek özel hizmet tazminatından, biyolog kadrolarında bulunanlar dan anılan sırada yer alan personel ile birlikte açık çalışmama hallerindeki çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına katılanlar da aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır

Aile yardımı ödeneği
Madde 46 - 657 sayılı kanunun 202 maddesi uyarınca eş için 2134 olarak uygulanan aile yardımı ödeneği gösterge rakamı 2273 olarak uygulanır.

**Burada yer alan katsayı, 5. dönemde yer alan katsayı ile aynıdır. Dolaysıyla aile yardımı ödeneği katsayısında ayrıca bir artış yapılmamıştır. Aile yardımı ödeneği miktarı oransal maaş zammı miktarınca artacaktır. (2022 yılı Ocak ayı için %5 oranında) Detaylar için TIKLAYINIZ.

Gassal unvanlı kadrolarda bulunanların zam puanları

Madde 50 - Gassal unvanlı kadrolarda bulunanlara 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karara göre ilave 500 puan iş güçlüğü zammı ödenir

Ek gösterge çalışması

Madde 51 - Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergeleri ilişkin çalışman yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır

Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin çalışma

Madde 52 - Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yıl içerisinde tamamlanacaktır

İdari büro görevlisi ile idari destek personelinin ek ödemesi

Madde 53 - 657 sayılı kanun 4 b maddesi uyarınca idari büro görevlisi ve idari destek personeli ünvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranını 10 puan ilave edilir

TOPLU SÖZLEŞME METNİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
8
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?