PERSONEL SAĞLIĞIN Whatsapp Haber Kanalı İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

Uluslararası Kuruluşlarda Görevlendirilecek Kamu Personeline 34 Bin Lira Maaş!

Kamu Kurumlarında görev yapan memur, işçi, asker, sözleşmeli personel gibi unvanlar içinden uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye’deki merkez veya temsilciliklerinde görevlendirme yapılacak. Yüksek ücretlerin ödendiği bu görevlendirme için Dışişleri Bakanlığının bildirdiği Uluslararası Kurum ve Kuruluşların Türkiye’de yerleşik bulunan merkez veya temsilciliklerine yapılmaktadır.

Ekonomi 14.11.2022, 19:16 14.11.2022, 19:16 Cansu Polat
Uluslararası Kuruluşlarda Görevlendirilecek Kamu Personeline 34 Bin Lira Maaş!

Yeni Şafak gazetesinin memurlarla ilgili yazıları ile tanınan Ahmet Ünlü, bugünkü köşe yazısında araştırma altyapılarında görevlendirilen kamu personeli ile uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevlendirilen personellerin işlemlerini ele aldı.

Uluslararası kuruluşlar da görevlendirileceklerde hangi şartlar aranmaktadır?

2023 yılına ait merkezi yönetim bütçe kanununun E cetvelinde bu görevlendirme türü ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır. Kamu kurumlarında aşağıdaki şartları taşıyanların memur olma şartı aranmaksızın sözleşmeli ya da işçi dahi olsa bu kapsamda görevlendirilmeleri yapılmaktadır.

ARANAN ŞARTLAR NELER?

  1. Yabancı Dil Bilgisi Seviye tespit sınavından İngilizce, Fransızca ya da Almanca dillerinden herhangi birinden A düzeyinde puan alma şartı ya da dil yeterliliği açısından YDS'ye denklik kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olma şartı aranmaktadır.
  2. Kamu personelinin çalıştığı bakanlığın onayı gerekmektedir.

Bu iki şartı taşıyan kamu personelinin 657 sayılı devlet memurları kanununun 80. maddesinde belirlenen kontenjanlar kapsamında iki yıla kadar uluslararası kuruluşların merkez veya temsilciliklerinde Stajyer memur olarak görevlendirmedilmeleri yapılmaktadır. Gerektiğinde bu iki yıllık sürenin bir katına kadar da uzatıla bilmektedir. Diğer taraftan DMK'nın 80. maddesindeki kontenjanlar ise cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlendiği unutulmamalıdır.

1- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden (A) düzeyinde puan almaları veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

2- İlgili Bakan’ın onayı.

Bu iki şartı taşıyan kamu görevlileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 80’inci maddesi uyarınca belirlenen kontenjanlar dahilinde iki yıla kadar stajyer memur olarak görevlendirilebilmektedir. Gerekirse bu süre bir katına kadar uzatılabilmektedir.

Bu kontenjanlar Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmektedir.

Bunların mali hakları nasıl belirlenmektedir?
Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlardan bu şekilde görevlendirilenler, mali ve sosyal haklarını kurumlarından almaya devam ederler.

Bunlara, mali ve sosyal haklar kapsamında bir ayda yapılan toplam ödeme tutarı ile 104.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar arasındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın kurumlarınca ayrıca her ay ödenir. Yani 104.000 x 0,333603 = 34.695 TL ile ilgilinin kurumundan aldığı maaş arasındaki fark ödenecektir.

Dolayısıyla ilgiliye ödenecek toplam ücret toplamda 2022 yılı Temmuz ayı maaş katsayısı ile 34.695 TL olacaktır. Maaş katsayısı arttıkça da ödenecek ücret artmaktadır.

Bunlara mecburi hizmet zorunluluğu var mıdır?
Bu kapsamda görevlendirilenler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 34’üncü maddesinin birinci fıkrası ve 79’uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları hükümleri uygulanmaktadır.

657 sayılı Kanun’un ek 34’üncü maddesinde yer alan; “İlgili kanunlarına göre; öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle, üç ay veya daha fazla süre ile yurtdışına gönderilen kamu personeli yurtdışında bulundukları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu şekilde yurt dışına gönderilecek personelden, örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış “Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi” alınır” hükmü gereğince ilgililer mecburi hizmet yükümlüsüdür.

Dolayısıyla bu şekilde görevlendirilen kamu görevlileri görevlendirildikleri sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler.

Bunlara başka ödeme yapılmakta mıdır?

Bu şekilde memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere ilk gidişleri ve kurumlarına dönüşleri için 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun sürekli görevle atananlara ilişkin hükümleri uyarınca kurumlarınca harcırah ödenir.

Araştırma altyapılarında görevlendirilenlere ne kadar ödeme yapılacaktır?

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin ekinde yer alan E cetvelinde mevcut ve yeni kurulacak araştırma altyapılarına ilişkin iş ve işlemlerinde mesleki bilgi ve deneyiminden faydalanmak üzere geçici süre ile görevlendirilenlere ödeme yapılmaktadır.

Buna göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, mevcut ve yeni kurulacak araştırma altyapılarına ilişkin iş ve işlemlerinde mesleki bilgi ve deneyiminden faydalanmak üzere geçici süre ile üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çalışanları ile kamu görevlisi olmayan diğer kişileri proje izleme ve değerlendirme, teknik konularda danışmanlık alma gibi hususlarda panelist, hakem ve izleyici olarak görevlendirebilir. Görüleceği üzere üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları dışında kamu görevlileri burada görev alamamaktadır.

Bu şekilde görevlendirilecek kişilere yapılacak ödeme, diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın 60.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere görev ve yetkileri, çalışma şartları ve süreleri ile araştırma faaliyetlerine katkısı gibi hususlar esas alınmak suretiyle belirlenmektedir. Bu kapsamda yapılacak ödemeler ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkilidir.

Bu tutarın parasal karşılığı ise 2022 yılı Temmuz ayı maaş katsayısı ile 60.000x0,333603 = 20.016 TL olup bu tutar ödenecek azami tutardır. Yani bu tutarın altında ödeme belirlenebilmektedir.

Araştırma altyapıları yönetim kurulu üyelerine ne kadar ücret ödenecektir?

Araştırma altyapısının karar organı olan yönetim kurulunda görev yapan üyelere toplantı başına yapılacak net ödeme tutarı 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısıyla çarpımı sonucu elde edilecek tutarı kadar ödeme yapılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarından kamu görevlileri de yönetim kurulu üyesi olabilmektedir.

Yönetim kurulu iki ayda bir kez olağan toplantı yapıldığı için aylık ödeme 20.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısıyla çarpımı sonucu elde edilecek tutar kadardır. Bu tutarın parasal karşılığı ise 2022 yılı Temmuz ayı maaş katsayısı ile 20.000x0,333603 = 6.672 TL’dir. Olağanüstü toplantı yapılması halinde ise sadece yolluk, iaşe ve ibate giderleri araştırma altyapısı bütçesinden karşılanmaktadır.

Yorumlar (8)
sağlıkçı 8 ay önce
Yine kendi adamlarını ihya edecekler
dr 8 ay önce
doktordan fazla maaş alıyorlar doktorlar sağlık çalışanları ile eşit lalıyor saçmalığın daniskası
SAĞLIKÇI 3 hafta önce
insanların cebine göz dikmeyin artık
cıhan 3 hafta önce
dr adlı kişi sen dr olmussun ama boşa ugrastıgın mevzuya bak ulan senın aldıgın paranın 7 de 1 ını alamıyo yardımcı saglıkcı gıt baska yerde oyna .dr olmus lakın aklın kıt kalmıs de get hade
Prm 8 ay önce
Bu konunun detayını nerden öğrenebiliriz sağlık personelleri başvurabilirler mi
.... 8 ay önce
herkes başvurabilir sadece ingilizce sınavından A düzeyinde puan almak gerekli
zuzu 3 hafta önce
A duzeyınde yabancı dıl bılsem turımde kalırdım kendımı heder etmezdım saglıkta
sağlıkçı 8 ay önce
yds istiyorlarmış