Hep Sen Sendikası tarafından Danıştay 12. Dairesi Başkanlığına yapılan Ek Ödeme Yönetmeliğinin iptali ile ilgili başvuru açıklamasında hiçbir ek ödeme talep etmediklerini TEK ÖDEME ısrarında kararlı oldukları vurgulandı.

Hep Sen Genel Başkanı Yunus Şimşek tarafından Sağlık Bakanlığının dava edildiği Ek Ödeme Yönetmeliğinin İptal başvurusu Danıştay 12. Daire Başkanlığında görüşülecek.

Yapılan başvuruda; Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre çoğu hükümlerin yasa veya yürütme organı münhasır ve tek başına yetkili olan Cumhurbaşkanlığı kararı ile düzenlenmesi gerektiği halde sadece Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Resmi Gazete’nin 12 Ağustos 2022 tarihli 31921 Sayılı nüshasında Sağlık Bakanlığı Yönetmeliğinin 1,2, 4, 5, 6,7, 8,9, 10,11,13,14,15,16. maddelerinde hükümleri ile yönetmelik eklerinin tümünün iptali talep edildi.

Ek ödeme Yönetmeliğinin iptali istenen maddelerle ilgili verilecek kararın yürütmenin durdurulması yönünde olması istenen başvuruda yargılamanın da duruşmalı şekilde yapılması Danıştay’dan talep edildi.