6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 6 ay süreyle 2059,99 TL tazminat ödenmesi ile ilgili resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına atıfta bulunulan Genelgede, ödenecek tazminatın depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla bu karar kapsamındaki yerlerde geçici oralar görevlendirilenlere ödeneceği belirtildi.

81 ilden yapılan görevlendirmeleri İl Valiliklerince tespit edilerek görevlendirilen personel ve gün sayısı itibari ile il bazında ödenecek toplam tazminat tutarının, ekte yer alan cetvel doğrularak belirlenmesi ve Valilik bünyesinde oluşturulacak Afet ve Acil Durum Komisyonuna getirilerek görevlendirmeyi yapan ilgili Valiliği Özel hesabı üzerinden tazminat ödemelerinin gerçekleştirilmesi istendi.