Yeni ek ödeme yönetmeliğiyle ilgili açıklama yapan Aile Sağlığı Çalışanları Ebe Ve Hemşireleri Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada; yönetmelikte adaletsizlikler olduğu belirtilerek iş barışını bozacağı ileri sürüldü.

Ebe ve Hemşirelerin Emekleri Yok Sayıldı!

ASEF tarafından yapılan açıklamada, Aile Hekimliği sistemine geçildiği günden bu yana canla başla insan üstü çaba göstererek çalışan ebe ve hemşirelerin bakanlık tarafından yok sayıldığı belirtilerek doğumdan ölüme kadar sürekli yanınızda olan, çocuklarınızın aşısını yapıp hastalıklardan koruyan, gebelik boyunca size her konuda destek olan ve yol gösteren aile sağlığı çalışanları yeni çıkarılan ek ödeme Yönetmeliği ile yok sayılmış, emeklerinin değersiz ve önemsiz kılındığı gösterilmiştir denildi.

“Ödemeler Yüzde 50’den Yüzde 3’e Düşürüldü”

Daha önceki ödemelerde yüzde 50 olan oran bu yönetmelikte yüzde 3 olarak sözde düzenlenmiştir. HYP yapmak hekim inisiyatifine bırakılmış, yapmazsa ASÇ için ayrı bir çözüm bulunmamıştır. Hekimlerin baktığı hasta sayısı üzerinden ödeme yapmak, ebe ve hemşirelerin yaptığı işleri yok saymak ve bizim için önemsizsiniz, toplum sağlığının hiç bir önemi yok mesajı vermekten başka bir şey değildir. Ceza almazsan, yapılan haksızlık karşısında sesini çıkarmazsan, ödeme alırsın mantığı yine şarta bağlanmış performans sistemini dayatan emeğin karşılık bulmadığı, birim sorumlusunun inisiyatifine kalmış iç çalışma barışını bozan bu yönetmeliği kabul etmiyoruz.

Ebe Hemşireleri bu kadar yok sayan değersizleştiren iş barışını bozan sistemde çalışacak aile sağlığı çalışanı bulamayacaksınız. Hakkımızı alana kadar direneceğiz vazgeçmeyeceğiz.”