Kamuda görev yapan personellerin bazılarının her ay maaşlarının yanında tayin bedeli adı altında ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeye 6. dönem toplu sözleşme Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'yla mevcut unvanlara ilaveten 2 meslek grubuna daha tayın bedeli ödemesi yapılmasına dair düzenlemeye gidilmiştir.

Toplu sözleşme gereği tayın bedelinden faydalanacaklardan birisi 112 acil servis personelidir.  Toplu sözleşme hükmüne göre, Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinden yararlanma imkanı bulunmayanlara tayın bedeli ödenir. Yemek yardımından faydalananlara ise ayın bedeli ödemesi yapılmaz. Bunların tayın bedelleri döner sermaye bütçesinden karşılanır.

Tayın Bedeli Tutarı Ne Kadar 2023

Tayın bedeli olarak ödenecek tutar yılı Bütçe Kanunları ile belirlenmektedir. Bütçe Kanunu ile belirlenecek tutar tayın bedeli olarak en yüksek tutardır. Bu ödeme tutarı bütçe kanunlarıyla belirlenmektedir. Tayin bedeli üst sınırı ise Ankara mahalli rayici esas alınarak belirlenmektedir. 2155 Sayılı Bazı Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak yapılan bu ödeme için yönetmelik yayınlanmıştır. Kanuna dayandırılan yönetmeliğin adı ise; Bazı Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik olarak geçmektedir.

2023 Temmuz Aralık Dönemi Tayın Bedeli Tavanı

Kamu görevlisine yapılan tayin bedeli Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenmiş olup 2100 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda belirlenen miktarı aşmamak üzere ödenmektedir. Üst sınır olarak bu rakam kabul edilmektedir.

2023 Yılı Tayin Bedeli Tutarı Ne Kadar?

2100 gösterge rakamı ile memur maaş katsayısının çarpımı sonucunda çıkan rakam, tayin bedelinin üst sınırı olduğunu yukarıda açıklamıştık. Yapılan hesaplamadan ise herhangi bir SGK ve benzeri kesinti yapılmamakta olup sadece damga vergisi kesintisi uygulanmaktadır. Buna göre, 2023 yılı Temmuz Aralık döneminde ödenecek tayın bedeli 2100*0,509796=1.070,57 TL olacaktır. Tayın bedeli ödemesi Damga Vergisi kesintisine tabi olup 8,01-TL Damga Vergisini düştüğümüzde kişiye ödenecek en yüksek net tutar olan 1.062,56- TL'ye ulaşılır.