Sendika ve Dernekler'den ASM Çalışanları İçin Ortak Açıklama!

Aile Hekimliği sisteminde görev yapan tüm çalışanların salgın süreci ile ilgili mağduriyetlerin giderilmesi ve taleplerinin karşılanması için Türk Sağlık-Sen (AHEF), (AHESEN), (ASEF), (BDS), (GENEL SAĞLIK-İŞ), (SES), (TAHUD) ve TTB Aile Hekimliği kolu ile bir araya geldi.

Sendika 20.05.2020, 14:54
Sendika ve Dernekler'den ASM Çalışanları İçin Ortak Açıklama!

Sendika ve Derneklerden aşağıda yer alan maddelerin bir açıklama ile ilan edilmesi kararı alındı.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

1.    Salgın nedeniyle yapılan ve adil olmayan uygulamalara sebebiyet veren 3 ay tavandan ek ödeme düzenlemesinden ASM çalışanların da faydalandırılması; birinci basamak dahil tüm sağlık çalışanları için temel ücrette emekliliğe yansıyacak bir iyileştirme yapılması ve hafta sonu yapılan salgınla ilgili çalışmaların fazla mesai olarak ödeme kapsamına alınması,

2.    Covid-19 hastalığına maruz kalan tüm sağlık çalışanları için (ASM’lerde gruplandırma kriterine bağlı olarak çalışan ek personeller dahil) iş kazası ve meslek hastalığı tanımının mevzuatta mutlaka yer alması,

TIKLAYIN

3.    Kişisel koruyucu ekipman (KKE) eksikliği olan illerde eksikliklerin giderilmesi ve KKE temininin salgın afet dönemlerinde ASM’lerde çalışan ek personel dahil tüm sağlık çalışanları için Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlükleri tarafından karşılanması gerektiğinin açıkça mevzuata konulması,

4.    Bakanlık bünyesindeki bilim kuruluna ve illerde yer alan il pandemi ve hıfzıssıhha kurullarına ilgili tüm sağlık meslek örgütleri ve sağlık işkolunda örgütlü sendikaların temsilcilerinin alınması,

5.    İllerde salgın yönetimi sırasındaki uygulamalarda (dönüşümlü çalışma, idari izin, görevlendirme vb.) bir standardın ve devamlılığın sağlanması, 

6.    Covid-19 pozitif olan veya temas öyküsü olup karantinaya alınanlar ile kanser tedavisi gören, kronik hastalığı olanlarla gebelik hali gibi özel durumları olan sağlık çalışanlarından ücret kesilmemesi, yerine vekaleten birini bulma zorunluluğu olmaması ve görevlendirme yapılması; görevlendirilen çalışanların da görevlendirme ücreti almasının sağlanması,

7.    Aile Hekimliği uygulamasında farklı personel statüsünün sona erdirilmesi için halen Sağlık Bakanlığında kamu dışından istihdam, vekil ve sözleşmeli olarak görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 4/A kamu görevlisi kadrosuna alınması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ve aile sağlığı çalışanlarıyla ilgili açığın giderilmesi için bir an önce personel ataması yapılması,

8.    Aile sağlığı merkezlerinde salgın dönemindeki yığılmayı ve hastalar arası bulaş riskini azaltmak; asıl görevimiz olan koruyucu sağlık hizmetlerinde kesinti olmasını engellemek için poliklinik sayılarının azaltılması amacıyla salgın dönemi boyunca MHRS ile çalışmasının sağlanması.

Yorumlar (1)
İsmail dalgintekin 5 ay önce
Haziran ayı 20 Side il arası atamalar olacakmi
13
açık
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?