Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan kura ilanında 14594 adet boş kadro ilan edilirken kura şartlarını taşıyan sağlık personelleri hizmet puanları esas alınarak tayinleri yapılacak.

Kuraya başvurular 5 Ocak 2023 Perşembe akşam saat 18’e kadar devam edecek olup 31 Ocak 2023 tarihinde ise iller arası naklen atama kurası çekilecek.

İlan edilen münhal kadrolarda 3400 boş kadro ile en çok hemşire unvanına kadro ayrılırken uzman tabipler için ise 1800 civarında kadro ayrılmış durumda.

Sağlık personelleri iller arası tayinde toplam 10 tercih hakkı bulunmaktadır. Hizmet puanı bu tercihlerde esas alınmaktadır.

Sağlık personeli, iller arası yer değiştirme kurası sonucunda tercih ettiği yere yerleşmesi durumunda, mevcut çalıştığı hastanenin, “personeli göndermem” gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizmek isteriz. Sadece birkaç haftalığına bazı kurumlarda süreç uzatılabilmektedir.

Bu konuyla ilgili sıklıkla gelen PDC doluluk oranıyla ilgili ise; yayımlanan kura ilanında özellikle ataması yapılan uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabiplerin halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde personel dağılım cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %60’ın altına düşmesi halinde ayrılışları, yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacağı hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması durumunda ise personellerin ayrılış işlemleri en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak sırayla yapılabilmektedir.

Öte yandan personel doluluk oranında herhangi bir sorun olmaması halinde iller arası tercih işlemi sonunda ataması yapılan personelin mevcut kurumundan ayrılış yapmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. En fazla 30 gün içinde ayrılışın yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan mevcut çalıştığı kuruma eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile ataması yapılanların görev yaptıkları ilde fiilen 2 yıl süreyle çalışmış olması şartı aranmaktadır. Kura tarihi itibariyle 5 yılını dolduranların müracaatı ise kabul edilmeyeceği ilan metninde yer almaktadır.

Sözleşmeli personellerle ilgili ise; kadroya geçirilen tarihden itibaren mi yoksa 3 yılı doldurdukları tarihten itibaren mi süre hesaplamasının yapıldığıyla ilgili olarak; fiili 3 yılı dolduranların yani iş başı yaptıktan sonraki gün itibariyle 3 yılı doldurdukları tarihi baz almaları gerekmektedir. Askere giden veya doğum sonrası ücretsiz izne ayrılanlar 3 yıllarını tamamladıkları tarihi baz almaları gerekmektedir.