Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne gönderilen yazıda; Genel Müdürlükçe yapılan yeni değerlendirme neticesinde Sağlık Hizmet Sunumu planlamasında revizyona gidildiği belirtildi.

Buna göre;

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kısmen taşınarak “T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi” adı altında A2-Dal rolünde hizmete devam etmesi,

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kısmen taşınarak “T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesi” adı altında A2-Dal rolünde hizmete devam etmesi,

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kısmen taşınarak A1 rolünde hizmete devam etmesi,

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsüne taşınarak müstakil hastane statüsünün kaldırılması hususunda

Karar verdildiği belirtildi.