Sağlık Personeli Samsun İl İçi Atama İlanı Yayınlandı!

2021 Yılı Mayıs Dönemi için Samsun İli İl İçi Yer Değişikliği Kurası ilan metni, münhal yerler ve talep formu sağlık müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Sağlık Personeli Samsun İl İçi Atama İlanı Yayınlandı!

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 2021 Yılı Mayıs Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle İl İçi Atanma Kurası

İLAN METNİ

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünce 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371. Maddesi 3.Fıkrası “İl sağlık müdürleri Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur; Bakanlığın düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyinde personelin adil ve dengeli dağılımını yapar ve bu amaçla il içinde personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirir,” hükmü gereğince, Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl içi Yer Değiştirmesine İlişkin 25/02/2019 tarih ve 2833 sayılı Yönergesi doğrultusunda 2021 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değişikliği Ataması yapılacaktır.

Dönem tayini başvuruları; 30/04/2021 Cuma günü başlayıp, 06/05/2021 Perşembe günü saat 17:00’de sona erecektir.

Dönem tayinine İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm Sağlık tesislerinde görev yapan Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SHS) personelleri ilan metni doğrultusunda yayınlanan Münhal yerlere başvuru yapabileceklerdir. İlan edilen unvan ve yerler dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

Mayıs dönemi İl içi tayinine, aynı ilçe içerisindeki sağlık tesisleri arasındaki geçişler kısıtlandırılmış olup, yapılacak tercihler dikkate alınmayacaktır.

Dönem tayinine başvuracak personelin “2021 Yılı Mayıs Dönemi Tayini Başvuru Formunu” doldurup yetkili amirine imzalatıp, Başvuru formuna “Hizmet puanıma itirazım yoktur” ibaresini yazıp imzalayarak 06/05/2021 tarihi mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine teslim etmesi gerekmektedir. Müdürlüğümüz Evrak Kayıt Birimine 06/05/2021 tarihinden sonra giriş yapan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kurumumuza bağlı tüm sağlık personeli hizmet puanını Sağlık Bakanlığı Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) Portal (“https://ekipportal.saglik.gov.tr”) ve e-Devlet üzerinden görebilmektedir.

Kura son başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.

Sağlık Hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için, 06/05/2021 tarihi itibari ile bulunduğu yerde en az 2 (iki) yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

06/05/2021 Tarihi itibariyle herhangi bir statüde sözleşmeli (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-B ve 4-B 45/A, DHY, Açıktan 4924 göre atananlar) olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir. Aylıksız izinde olan personelin başvuruları kabul edilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde göreve başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

a) Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı çalışanı olarak görev yapan personel 2021 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Atama Kurası için müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi iken 4924 Sayılı Kanun ve 663 Sayılı KHK ile sözleşme imzalayan personel, bu kuraya müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir.

2021 Yılı Mayıs Dönemi Samsun İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası için başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları, Atama Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacak olup, inceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere “www.samsun.saglik.gov.tr” internet adresinden 07/05/2021 tarihinde ilan edilecektir.

Başvurusu kabul edilmeyenlerin itirazları 17/05/2021 tarihinde başlayıp 18/05//2021 tarihi mesai bitimine kadar alınacak olup, kura takviminde yapılmayan itiraz başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvurularını iptal ettirmek isteyenler 18/05//2021 tarihi mesai bitimine kadar dilekçe ile müracaat etmeleri halinde kura müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; hizmet puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacaktır.

2021 Mayıs Dönemi İl İçi Tayini için başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılacak ve sonuçlar 20/05/2021 tarihinde “www.samsun.saglik.gov.tr” internet adresinden ilan edilecektir.

2021 Yılı Mayıs dönemi il içi atanma kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.

2021 Yılı Mayıs dönemi il içi atanma kurasında yerleşip ataması yapılan personelin halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının hizmet sunumunda aksamaya neden olacak sayıya düşmesi durumunda veya çalıştıkları unvan/branşta tek personel olmaları durumunda ayrılışları, yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak sırayla iki aylık süreyi geçmemek şartıyla yapılacaktır.

2021 Yılı Mayıs dönemi il içi atanma kurasında yerleşmiş olup, ataması yapılan personelden 30 (otuz) gün içerisinde kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmamaları nedeniyle ataması iptal edilenlerin (Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16. maddesinin 2.fıkrası ile 19,20 ve 21 ve 26 ıncı maddeleri hariç olmak üzere) atama karar tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile atanma işlemleri yapılmayacaktır.

Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek yer değişikliği isteyen personelin atamaları yapılmayacak, atamaları sehven yapılmış olsa bile iptal edilecektir.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
14
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?