Sağlık Personeli Bolu İl İçi Atama İlanı Yayınlandı!

2021 Yılı Mayıs Dönemi için Bolu İli İl İçi Yer Değişikliği Kurası ilan metni, münhal yerler ve talep formu sağlık müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Sağlık Personeli Bolu İl İçi Atama İlanı Yayınlandı!

2021 YILI MAYIS DÖNEMİ İL İÇİ ATAMASI İLAN METNİ

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personel için Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge gereğince İlimizde 2021 yılı Mayıs dönemi İl İçi Atamaları yapılacaktır.

 1. Başvurular 22/04/2021 Perşembe günü başlayıp, 07/05/2021 Cuma  günü saat 17:00’da sona erecektir.Müracaatlar personelin görev yaptığı birimlere, aşağıda ilan edilen münhal yerlerden oluşan tercihlerini gösterir Atama ve Nakil Talep Formu ve hizmet puanını gösterir güncel PBS çıktısı ile birlikte evrak kayıt birimlerine kayıt yaptırılarak gerçekleştirilecektir.
 2. Müracaatların yapıldığı Birimler müracaat evraklarını en geç 11/05/2021tarihi mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.
 3. Son başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 4. İl içi naklen atamaya, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilen Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil personelden ilan edilen unvan/branşlardaki personel müracaat edebilecektir.
 5. 07/05/2021  tarihi itibariyle herhangi bir statüde sözleşmeli (657 DMK kapsamındaki 4/B’li, 663 KHK 45/A kapsamındaki 4/B’li) ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum v.b.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 6. Sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak çalışan personel 2021 yılı Mayıs dönemi il içi atama kurası için müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde sözleşmelerini fesih etmeleri gerekmektedir. Aksi takdire atamaları yapılmayacaktır.
 7. 663 sayılı KHK ile sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde sözleşmelerini fesih etmeleri gerekmektedir. Aksi takdire atamaları yapılmayacaktır.
 8. Kura son başvuru tarihi (07 Mayıs 2021 )itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.
 9. Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için en son atandığı birimde 22/04/2021 tarihi itibariyle 1 (bir) yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.
 10. Müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; 01.01.2021 tarihine göre hesaplanan ve Bakanlık tarafından ilan edilen hizmet puanlarına ve tercihlerine göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.  Hizmet puanlarında eşitlik olması durumunda tercih sıralamasına göre, tercih sıralamasının da aynı olması durumunda ise hizmet süresi fazla olan personelin atanması şeklinde yapılacaktır.
 11. Bu atama dönemine müracaat eden personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenler   12 Mayıs 2021 günü saat:17:00’akadar Müdürlüğümüze iptal başvurusunda bulunması gerekmektedir.
 12. Bu kura sonucu yerleşmiş olup ataması yapılan personelden 60 (atmış) gün içerisinde kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmamaları nedeniyle ataması iptal edilenlerin (Bakanlığımız atama ve yer değiştirme mevzuatı gereği mazeret durumları hariç olmak üzere) atama karar tarihinden itibaren bir yıl süre ile il içi atanma işlemlerinin yapılmamasına,
 13. Tayin talebinde bulunup atanmaya hak kazanan personelin, ataması yapıldıktan sonra; görev yaptığı kurumdan ayrılması halinde personel ihtiyacı meydana geldiği durumda, kurum amirleri söz konusu personelin ayrılışını, atama tarihinden itibaren en fazla 2 (iki) ay süre ile geciktirebilecektir. Atama tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde kararını tebliğ edip ayrılış yapmayan personelin atama kararları iptal edilecektir.
 14. Komisyonumuz kararlarına uygun hazırlanacak ilan metninin Müdürlüğümüz “www.boluism.saglik.gov.tr” internet adresinden ilan edilmesine ve personele duyurulmasına;
 15. Kurumundan üst yazısız olarak doğrudan müdürlüğümüze sunulan tayin talep dilekçeleri ile dilekçelerinde tarih, imza ve ilgili birim amirinin onayı gibi hususlarda eksiklik bulunan talep dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 16. İlan edilen münhal yerler dışında tercihte bulunan personelin talebi dikkate alınmayacaktır.
 17. Bu kuraya Kadrosu Sağlık Bakanlığı bünyesinde olan personel harici başvuramaz.

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde görev yapan tüm personelimize tebligat yerine geçmek üzere ilanen duyurulur.

BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MAYIS DÖNEMİ

İL İÇİ NAKLEN ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİTAKVİM

22 Nisan – 07 Mayıs 2021

Tayin Talep Başvurularının Alınması

Personel Sağlık Whatsapp grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

11 Mayıs 2021

Kurumlara yapılan Başvuruların Elden Sağlık Müdürlüğüne Teslimi

12 Mayıs – 17 Mayıs 2021

Başvuru Formları ve İstenilen Belgelerin Kontrolü

18 Mayıs – 20 Mayıs 2021

Atama Komisyonunun Toplanması, Alınan Kararların ve Sonuçlarının İlan Edilmesi

21 Mayıs – 24 Mayıs 2021

Alınan Kararlarla İlgili İtirazların Kabulü ve Değerlendirilmesi

Atama ve  Nakil Talep Formu  için TIKLAYINIZ

Komisyon Kararları Mayıs  2021  için TIKLAYINIZ

Münhal Yerler Listesi Mayıs 2021  için TIKLAYINIZ

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
26
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?