2022 yılının ilk yarısındaki aylarda, her derece/kademe ve kıdem yılındaki lisans mezunu VHKİ net maaşının %15 ve %20 vergi dilimleri itibariyle ne kadar olacağı konusunda hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tablodaki aylık net maaş tutarları, bekâr (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre hesaplanmıştır. Eş ve çocuk durumuna göre Tabloda belirtilen aylık net maaş miktarına eklenecek tutarlar için tıklayınız…

Yılın ilk yarısında VHKİ net maaşı (aile yardımı hariç)

Derece

Kademe

Kıdem

Yılı

Aylık Net Maaş

1/4

25 yıl ve üstü

7.290 TL

1/4

24

7.286 TL

1/3

23

7.271 TL

1/2

22

7.255 TL

1/1

21

7.239 TL

2/3

20

7.146 TL

2/2

19

7.132 TL

2/1

18

7.117 TL

3/3

17

6.823 TL

3/2

16

6.811 TL

3/1

15

.6.798 TL

4/3

14

6.758 TL

4/2

13

6.873 TL

4/1

12

6.862 TL

5/3

11

6.501 TL

5/2

10

6.491 TL

5/1

9

6.481 TL

6/3

8

6.472 TL

6/2

7

6.463 TL

6/1

6

6.454 TL

7/3

5

6.446 TL

8/3

5

6.306 TL

8/2

4

6.299 TL

8/1

3

6.292 TL

9/3

2

6.285 TL

9/2

1

6.278 TL

9/1

0

6.272 TL

NOT:

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışmadığı) ve çocuk yardımından yararlanmayan personele göre değerlendirme yapılmıştır.
*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
*Çalışılan kurumlardan kaynaklı sosyal denge tazminatı ve ikramiye ödemeleri ile zam ve tazminat farklılıkları dikkate alınmamıştır.
*Toplu sözleşme ikramiyesi ve sendika aidatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.
*BES kesintileri dikkate alınmamıştır.
*Tabloda hizmet süreleri 13 yıldan az olanların, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılarak, sosyal güvenlik kesintileri ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanmıştır.
*Tabloda hizmet süreleri itibariyle personelin ulaşabileceği derece ve kademeler tahmini olarak alındığından, hizmet yıllarına karşılık gösterilen derece ve kademelerde farklılıklar görülebilir.