Sağlık Bakanlığı’na bağlı 2. ve 3. basamak hastanelerde görevli personelin özellikli tıbbi işlemlere esas ek ödeme tutarlarını belirleyen, özellikli tıbbi işlemler net teşvik tutarlarının tespiti amacıyla hekimler tarafından yapılan özellikli tıbbi işlemlerin tanımlanması ve bu işlemlere ilişkin puanların belirlenmesi amacıyla Özellikli Tıbbi İşlemler Yönergesi yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan yönergenin kapsamında ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görev yapan eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip ve uzman diş taleplerinin olduğu öğrenildi.

Özellikli tıbbi işlemler yönergesi 12 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin 4. maddesinin 1. fıkrasının (ü) bendine istinaden uygulamaya konuldu.

Özellikli Tibbi İşlemler Listesi İçin TIKLAYINIZ.