Sağlık Bakanlığı 3. Dönem İlk Defa Ve Yeniden Atama Kura Sonuçları Belli Oldu! Sağlık Bakanlığı 3. Dönem İlk Defa Ve Yeniden Atama Kura Sonuçları Belli Oldu!

Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme yapmak üzere görevlendirilen bakanlık müfettişlerinin, temsile uygun çalışma odası ve hizmet aracı, bilgi ve belge ile bilirkişi ve uzman heyeti taleplerinin karşılanmasında aksaklık, eksiklik, gecikme gibi olumsuzlukların yaşandığı genelgenin konusunu oluşturdu. 

Sağlık Bakanlığı teftiş kurulunun sağlık bakanlığı ile ilgili kuruluşlar ile ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri hakkında teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapma görevinin müfettişlerin görev ve yetkileri arasında yer aldığı hatırlatılan genelgede teftiş, denetim, rehberlik, inceleme, soruşturma ve ön incelemeler için görevlendirilen müfettişlere yönelik beş madde halinde Sıralanan hususlarda hassasiyet gösterilmesi istendi.

İşte o 5 madde:

1-Görevli oldukları konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgenin eksiksiz ve ivedi olarak verilmesi, bilgi ve belge temininde gecikmeye mahal verilmemesi, 

2-Talep ettikleri bilirkişi veya uzman heyetinin ivedilikle görevlendirilmesi, bilirkişi ve uzman görüş raporlarının ivedilikle düzenleyip sunulması, 

3-Müfettişlerin görev yapacağı birimlerde temsile uygun çalışma odası ve ulaşımlarını sağlamak için temsile uygun nitelikte hizmet aracının tahsis edilmesi,, 

4-Görevleri sırasında konaklamaları için temsile uygun yer temini konusunda gerekli yardım ve kolaylığı gösterilmesi, 

5-Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bağlı İstanbul ve İzmir illerindeki çalışma merkezlerinde görevli müfettişler için, gerekli ve yeterli sayıda çalışma odası tahsis edilmesi ve ihtiyaç olması halinde idari işleri yürütmek üzere personel görevlendirilmesi

saglik-bakanligi-genelge-1

saglik-bakanligi-genelge-2