Anadolu Ajansı tarafından yapılan haberde; sağlık camiasındaki gelir adaletsizlikleri ve uygulamalardan kaynaklı bir takım sorunların önüne geçmek için yeni ek ödeme Yönetmeliğinin yayınlandığı belirtilirken, Sağlık Bakanlığının ek ödeme sistemini sil baştan yapılandırarak yeni uygulamaları devreye soktuğu abonelere duyuruldu.

Anadolu Ajansı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ek Ödeme Yönetmeliği uygulanmasına ilişkin gündeme gelen sorular ve tartışmaları sosyal medya aracılığıyla açıklık getirdiğini belirtirken, son olarak birinci basamak sağlık kuruluşlarında taban ek ödeme katsayısının 0,5 olarak görünmesinin, sonucun 0,5 ile sınırlı olduğu anlamına gelmediğini, aksine temel görevini yapan her sağlık çalışanları bu katsayıyı 1’e tamamlamış olduğunu aktardığını yazdı.

Bakan Koca, ayrıca mikrobiyoloji, biyokimya gibi branşların taban ödemelerinde bir haksızlık bulunmadığını, yeni yönetmelikle hizmet alanı kadro unvan katsayılarının hastanede görevlendirilen tüm uzmanlar için aynı şekilde uygulanacağını açıkladı.

Yeni yönerge yayımlandı

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Ek Ödeme Yönetmeliği kapsamında sağlık çalışanlarının taban ek ödeme katsayılarına ilişkin detaylar da belli olmaya başladı.

Bu kapsamda il ve ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezi, entegre ilçe hastaneleri, il ambulans servisi başhekimliği, komuta kontrol merkezi, acil sağlık hizmetleri istasyonları ve halk sağlığı laboratuvarında görev yapan personelinin ek ödeme uygulamalarına ilişkin "İl Sağlık Müdürlükleri ve Birimleri Kurum Hizmet Yönergesi" yayımlandı.

Yönergeyle belirlenen kurum hizmet hedeflerini temmuz dönemi içinde puanlandırabilme imkanı tanındı. Böylelikle 0,75 üzeri hesaplanan kurum hizmet katsayıları, fark bordrosu yapılarak ilgili personele ödenecek.

Ayrıca toplu sözleşmeyle verilen haklar kapsamında ek ödeme hükümlerinin uygulanmasıyla kurum hizmet katsayısı 1,00 değerini aşabilecek.

Yönetmelik kapsamında 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan tabip dışı personelin taban ek ödeme katsayısı yüzde 40 ve tabip taban katsayısı yüzde 10 artırımlı uygulanacak.

Uzman hekimler arasında denge

Bakanlık hastanelerinde görevli olup hastaneden ek ödeme alan uzman hekimler arasında da herhangi bir ücret dengesizliği yaşanmayacağı öğrenildi.

Hastanede çalışan tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi histoloji ve embriyoloji, halk sağlığı, tıbbi mikoloji, tıbbi parazitoloji, tıbbi viroloji, epidemiyoloji, çevre sağlığı ve temel immünoloji uzmanları için hizmet alanı kadro unvan katsayısı 3 olarak uygulanacak.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında taban ek ödeme katsayısı yönetmelik doğrultusunda geçici olarak 0,75 şeklinde uygulandı. Katsayı, kurum hedefleriyle birlikte 1'e tamamlanacak.

Ayrıca hekim dışı sağlık çalışanlarının katsayılarında toplu sözleşmeyle verilen hakları nedeniyle de bir artış olacak ve oran 1,1'e çıkacak.