Nöbet Muafiyeti Sağlık Bakanlığı için bir sağlık raporu ile mümkündür. Bu rapor, tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan alınabilir ve Sağlık Bakanlığı Nöbet Muafiyeti Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanması gerekir.

Nöbet Muafiyeti Sağlık Bakanlığı 2023

Nöbet muafiyeti raporu almak isteyen sağlık personeli, şu adımları izlemelidir:

  • Tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan randevu alır.
  • Sağlık kurulu muayenesinde, kurulun personelin nöbet tutmasına engel bir sağlık probleminin olduğuna kanaat getirmesi gerekir.
  • Personelin nöbetlerden muaf tutulması gerektiğine karar veren kurul, nöbet muafiyet raporunu düzenler.
  • Düzenlenen rapor, değerlendirilmek ve onaylanmak üzere Sağlık Bakanlığı Nöbet Muafiyeti Değerlendirme Komisyonu’na iletilir.
  • Komisyon tarafından değerlendirilen ve raporu kabul edilen personelin, nöbetlerden muafiyeti sağlanır.

Nöbet muafiyeti raporu alan personel, gece nöbetleri için de geçerlidir. Ancak hafta sonu ve resmi tatil günlerinde günüz nöbeti tutmaya devam eder. Nöbet muafiyeti gerektiren hastalıklar, kanunlarda ve yönetmeliklerde net olarak tanımlanmaz.

Herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle nöbet tutamayacak durumda olduğuna kanaat edilen personele, hastanelerin sağlık kurulları tarafından nöbet muafiyet raporu düzenlenir. Sağlık sorunu nedeniyle nöbetlerden muaf olmak isteyen personelin nöbet muafiyet raporunda, hangi tıbbi gerekçe ile nöbet tutamayacağı açık şekilde yer almalıdır.