Almanya’ya çalışmak için giden hekimler, bir hastanede çalışmaya başlamadan önce mesleki ve genel olmak üzere Almanca dil becerileri yeterlilik sınavlarından başarıyla geçmek durumdalar.

Doktorların tercih ettiği ülke

Almanya, uzun yıllardır sağlık çalışanı sıkıntısı yaşayan bir ülke olarak göç etmek isteyen doktorların tercih ettiği bir hedef haline geldi. Son yıllarda Almanya'daki yabancı doktor sayısında önemli bir artış yaşandı.

60 bin hekim çalışıyor

Alman Tabipler Birliği'nin verilerine göre, Almanya vatandaşı olmayan yaklaşık 60 bin doktor, ülkenin sağlık alanındaki iş gücünün yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Almanya’da hekim dağılım sayıları

Almanya'daki yabancı doktorların çoğunluğunu diğer Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerinden gelen doktorlar oluşturuyor. Suriye'den gelen 6 bin 120 doktorun çalıştığı Almanya, Suriyelilerin en büyük grup olduğu ülke konumunda. Suriyelileri 4 bin 668 doktor ile Rumenler, 2 bin 993 doktor ile Avusturyalılar, 2 bin 943 doktor ile Yunanlar, 2 bin 941 doktor ile Ruslar ve 2 bin 628 doktor ile Türkler izliyor.

2 ayrı sınava giriyorlar

Almanya'ya göç eden doktorlar, bir hastanede göreve başlamadan önce genel ve mesleki Almanca dil becerilerinde yeterliliklerini kanıtlamak için iki sınava tabi tutuluyor. Bu onay süreci, Almanya'da çalışmak isteyen doktorlar için önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

“Doktorları ucuz iş gücü olarak görmemeliyiz”

Birçok kişi, yabancı doktorların Almanya'da çalışması için gereken sürecin zorlu olduğunu ve daha fazla destek gerektiğini düşünüyor. Bu desteğin eksikliği durumunda, Almanya'nın sağlık hizmetlerinin zarar görebileceği endişesi dile getiriliyor. Rhineland-Pfalz Eyalet Tabipler Birliği Genel Müdürü Jürgen Hoffart, DW'ye yaptığı açıklamada, "Bu doktorları sadece ucuz iş gücü olarak görmemeliyiz, ancak onları mümkün olduğunca hızlı ve etkili bir şekilde sisteme entegre etmeliyiz" diyor.

Sağlık personeli sıkıntısı çekecekler

Almanya hükümetinin verilerine göre, bin kişi başına 4,53 hekim düşmekte ve Avrupa'daki 1,82 milyon doktorun yüzde 30'u Almanya'da çalışmaktadır. Ancak, mevcut doktor sayısının hızla azaldığı gözlemlenmektedir. Almanya'nın yaşlanan nüfusu, tıbbi müdahaleye daha fazla ihtiyaç duyacak olmasıyla birlikte, diğer Avrupa Birliği ülkeleri gibi yakın gelecekte sağlık personeli sıkıntısıyla karşılaşabileceği tahmin edilmektedir.

60 yaş üzeri hekim sayısı çok

Emekli olan doktorların yerine yeterli sayıda yeni doktor yetiştirilememesi, özellikle kamu sektöründeki sağlık çalışanlarının üzerinde ek bir baskı oluşturmaktadır. 2023 yılı itibarıyla Almanya'da çalışan doktorların yüzde 41'i, uzmanların ise yüzde 28'i 60 yaşın üzerindeydi. Önümüzdeki üç yıl içinde, büyük ölçüde emeklilik nedeniyle tahminen 5 bin ila 8 bin doktor muayenehanesinin kapanması bekleniyor.

Almanya'da 18 yıldan fazla süredir çalışan Dr. Fabri Beqa, "Almanya'da, burada doğmamış olan tüm tıp uzmanlarına güven duyuluyor ve değer veriliyor" ifadelerini kullanıyor.

DW'ye konuşan Beqa, kendi deneyimlerine dayanarak yabancı doktorların, başka bir ülkenin sağlık sisteminde çalışmanın zorluklarını öğrenmeye ve bunlarla baş etmeye istekli olduğunu söylüyor. "Almanya'nın sağlık altyapısı, kendi ülkem olan Kosova dahil olmak üzere diğer birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi finanse ediliyor" diyen Beqa, bunun bir tıp uzmanı için daha gelişmiş aletlerle çalışmak ve mesleki olarak kendini geliştirebilmek anlamına geldiğini belirtiyor.

"Yabancı doktorların genellikle acil servislerde veya iş yükünün nispeten daha yüksek olduğu hastane merkezli görevlerde" çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Beqa buna rağmen Almanya'da iş-hayat dengesinin iyi olması sebebiyle buna değdiğini söylüyor: “Yeterince kazanıyorsunuz ve hayattan keyif almak için yeterli zaman var.”

Beqa, Almanya'da yapısal anlamda bir desteğin olmaması yüzünden yabancı bir doktorun kariyer gelişiminde Alman bir doktorla kıyasla daha fazla çaba göstermesi gerektiğine dikkat çekiyor.

8 Sağlık Personeli Yedikleri  Yemekten Zehirlendi 8 Sağlık Personeli Yedikleri Yemekten Zehirlendi

Örneğin, yabancı hekimlerin kendi kliniklerini veya muayenehanelerini açmaları, Alman yasalarındaki uygulamadan dolayı Almanya'daki meslektaşlarına göre çok daha uzun sürüyor.

"Almanya yalnızca temel tıp eğitimini tanıyor, dolayısıyla bir uzman Almanya'da çalışmak istiyorsa yeniden uzmanlık eğitiminden geçmesi gerekiyor" diyen Beqa, bunun yıllar süren yeni bir eğitim gerektirdiğini vurguluyor.

YABANCI DOKTORLAR İÇİN DİL BİR ENGEL OLUŞTURUYOR MU?

Yabancı doktorların yaşadığı dil sorunlarına dikkat çeken Rhineland-Pfalz Eyalet Tabipler Birliği Genel Müdürü Hoffart, bazı hastalardan yabancı doktorları anlayamadıklarına dair şikayetler geldiğini söylüyor.

"Hastalardan 'Doktorların düzgün Almanca konuştuğu bir hastane önerebilir misiniz?' sorusunu soran başvurular alıyorum" diyen Hoffman yabancı doktorların dil becerisine yönelik eleştirilerin haklı olabileceğini belirtiyor. Yabancı doktorların girdiği dil testlerinin standart Almanca'ya odaklandığını ifade eden Hoffman bunun yerel lehçeleri ve aksanları anlamalarına yardımcı olmadığını vurguluyor.

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi tarafından 2016 yılında yapılan bir araştırma, birçok göçmen doktorun Almanca dil sorunlarının yanı sıra Almanya'daki kültür ve sağlık sistemine ilişkin bilgi eksikliğiyle mücadele ettiğini ortaya koydu.

Basel Üniversitesi'nin 2022'de yayınladığı ve Almanya'daki iki büyük üniversite hastanesini kapsayan bir başka çalışma ise hemşireler ve doktorlar da dahil olmak üzere birçok göçmen sağlık çalışanının dil, milliyet, ırk ve etnik kökene bağlı ayrımcılığa maruz kaldığını gösterdi.

Dr. Beqa ise doktorların uyum sorunu yaşamadığını ve Almanca öğrenmekte zorlanmadığını gözlemlediğini ifade ediyor. "Benim deneyimlerine göre doktorların çoğu dili çabuk öğreniyor" diyen Beqa, "Ayrıca, siz Almancayı çok iyi konuşsanız bile, konuşamayan hastalar her zaman oluyor ve dolasıyla dil sadece doktorlar için bir engel değil" sözleriyle gözlemlerini aktarıyor.

Hoffart, Almanya'daki deneyimli doktorların yurtdışından gelen yeni gelen meslektaşlarıyla daha fazla ilgilenmeleri ve onlara Alman sisteminin özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi vermelerinin iletişim sorunlarını çözebileceğini söylüyor. Hoffman yabancı doktorlara da ek olarak dil ve iletişim kursları alma tavsiyesinde bulunuyor.

Kaynak: DW