Sözleşmeli Personele Mazeret İzni Teklifi!

57 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Meclise sunuldu. Teklif ile; sözleşmeli personelin mazeret izni kullanabilmesi amaçlanmaktadır.

Mevzuat 02.01.2021, 13:20 02.01.2021, 13:22 Güler Sağlam
Sözleşmeli Personele Mazeret İzni Teklifi!

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Memurları Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçesiyle ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz.Levent GÖK /Ankara Milletvekili 

GEREKÇE 

Anayasa'nın 128'inci maddesinde "kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” denilmektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinde ise kamu hizmetlerinin; memurlar, sözleşmeli personelgeçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği hükmünü içermektedir. 

TIKLAYIN

657 sayılı Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenlemektedir. Kanunda, Sözleşmeli personel hakkında ise 657 Sayılı Kanunun özel hükümlerinin uygulanması öngörülmektedir. Geçici personel ve işçilerle ilgili olarak ise İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. 

Devlet Memurları Kanunu ya da İş Kanunu'nda çalışanlar lehine yapılan düzenlemelerden ve sağlanan yeni sosyal ve mali haklardan sözleşmeli personel yararlanamamaktadır. Nitekim 6111 Sayılı Kanun ile 2011 yılında Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikle kadın memurlara verilen süt izninin süresi ilk üç ay için günlük 3 saate çıkarılmış, ancak bu haktan sözleşmeli personel olarak çalışan kadınlar yararlanamamıştır. Aynı şekilde, 6663 sayılı Kanunla, Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle, kadın memur ve kadın işçilere, isteği halinde analık izninden sonra başlamak üzere belli bir süre günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilme hakkı tanınmıştır. Bu haktan da kamuda sözleşmeli personel olarak çalışan kadınlar yararlanamamaktadır. 

Kanunda, her ne kadar sözleşmeli personel, "mali yılla sinirli olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri" olarak tanımlansa da kamu görevlilerinin büyük bir bölümü yıllardır bu statüde çalıştırılmakta ve devlet memurlarıyla aynı işi yapmaktadırlar. Dolayısıyla izin ve benzeri sosyal haklar bakamından sözleşmeli personelin devlet memurlarından farklı bir muameleye tabi tutulması Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır. 

Yasa teklifiyle, memurlara Devlet Memurları Kanunu'nun 104'üncü m sağlanan mazeret izni haklarından sözleşmeli personelin de yararlangasí amaçlanmıştır. 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1 - 14/7/1965 tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 104'üncü maddesine aşağıdaki (H) fikrası eklenmiştir. 
"(H)Bu madde hükümlerinden, bu kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki kamu hizmeti görevlileri de yararlandırılır." 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (1)
Mahmut 5 ay önce
Bu haberleri geçin asgari ücret hemşire maaşını geçmiş zam isteyin zam
17
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?