Esnek Çalışan Memur, Süt İznini Nasıl Kullanır?

Süt izninin sadece mesaiye gelinen günlerde kullanılabileceği gerçeğinden yola çıkarak birleştirilerek topluca kullanılmasının mümkün olmaması nedeniyle dönüşümlü çalıştığı veya günlük mesai saatleri artırıldığı için bazı günler mesaiye gelmeyen memurun süt izni kullanım süresinin bu durumdan etkilenmeyeceğini, süt iznini mesaiden erken ayrılarak kullanmayı tercih eden ve mesaisi akşam saat 7'de biten personelin, birbuçuk saat öncesinde saat 17.30' da işten ayrılabileceğini değerlendirmekteyiz.

Mevzuat 30.11.2020, 16:33 Güler Sağlam
Esnek Çalışan Memur, Süt İznini Nasıl Kullanır?

Soru: Merhaba, Emniyet Teşkilatında çalışıyorum. Şu anda 1.5 saat süt izni kullanıyorum. Çalıştığım yer esnek çalışmaya geçti fakat mesai saatlerini sabah 8, akşam 7 olarak belirledi. Bu durumda belirlenen yeni mesaiye göre saat 17.30 da mı işten çıkacağım?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99. maddesinde memurların haftalık çalışma süresinin genel olarak 40 saat olduğu, bu sürenin Cumartesi ve Pazar günleri tatil olacak şekilde düzenleneceği, ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabileceği hükme bağlanmıştır. Kanunun 100. maddesinde ise, "Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Cumhurbaşkanınca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.

Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usül ve esaslar, Cumhurbaşkanınca belirlenir..." denilmektedir.

TIKLAYIN

İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgın hastalığı sürecinde kurumlarda esnek çalışma yöntemleri uygulanabilmektedir. Bu şekilde çalışma yöntemininin şekli ve uygulama esasları kurumların takdirine bırakılmıştır. Kurumlarda uygulama birliği bulunmamakla birlikte, günaşırı, iki veya üç günlük ya da haftalık dönüşümlü çalışma yöntemleri uygulanabilmekte, memurun mesaiye gelmediği günlerde uzaktan çalışması talep edilebilmektedir. Ayrıca valilerin il bazında mesailerin başlama ve bitiş saatlerini belirleme yetkisi bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 104/D maddesinde ise, "Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır." hükmü yer almaktadır.

Memurlara doğum sebebiyle verilecek izinlere ilişkin açıklamaları içeren ve 13 Nisan 2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6 Seri No.lu Kamu Personeli Genel Tebliğinin süt iznine ilişkin (B) bölümünde, süt izninin, memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullanması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde topluca kullanılamayacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, süt izni sürelerinin günlük kullanılması gereken bir izin olması, birleştirilerek topluca kullanılmasının mümkün olmaması karşısında süt izninin sadece mesaiye gelinen günlerde kullanılabileceğini; dönüşümlü çalıştığı veya günlük mesai saatleri artırıldığı için bazı günler mesaiye gelmeyen memurun süt izni kullanım süresinin bu durumdan etkilenmeyeceğini, süt iznini mesaiden erken ayrılarak kullanmayı tercih eden ve mesaisi akşam saat 7'de biten personelin, birbuçuk saat öncesinde saat 17.30' da işten ayrılabileceğini değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Kaynak: Memurlar.Net

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
1
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?