Yargıtay'ın emsal kararı iş yerlerindeki huzursuzluğa son verme amacını taşıyor. Artık iş arkadaşlarına iftira atan ve dedikodu yapan işçiler, tazminat ödenmeksizin işten çıkarılabilecekler. Bu kararla birlikte, iş yerlerinde çalışanları birbirine düşüren ve genel çalışma ortamını olumsuz etkileyen dedikodu yapan işçilere karşı işverenlere daha fazla kontrol ve müdahale yetkisi sağlanmış olacak.

Bu önemli kararın bir örneği, gece bekçisi olarak çalışan bir gencin yaşadığı olayda görüldü. İşten çıkarılmasının ardından İş Mahkemesi'ne başvuran genç, kıdem ve ihbar tazminatı talebinde bulunurken ayrıca fazla çalışma ücretlerini de istedi. Ancak davalı şirket avukatı, mahkemede davacının talep ettiği alacakların zaman aşımına uğradığını ve hafta tatili ile genel tatil ücreti alacağının bulunmadığını savundu.

İşveren, davacının işini dürüstlük ve doğruluk kurallarına uygun bir şekilde yapmadığını ve iş arkadaşları arasında dedikodu yaparak onları birbirine düşürdüğünü iddia ederek, sözlü uyarılara rağmen davacının davranışlarını düzeltmediği için iş sözleşmesinin sonlandırıldığını savundu ve davanın reddedilmesini istedi. Mahkeme, davayı kısmen kabul etti.

Her iki tarafın avukatları tarafından temyiz edilen kararın ardından Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, iş arkadaşlarına iftira atan ve dedikodu yapan işçinin tazminatsız olarak işten çıkarılmasını haklı buldu.

Memur Evlilik İznini Ne Zaman Kullanabilir? Memur Evlilik İznini Ne Zaman Kullanabilir?

Kararın sadece mesai saatlerinin hesaplanması yönünde bozulmasına hükmetti. Yargıtay kararında şöyle denildi: "Somut olayda; dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 2 bin TL fazla çalışma ücreti talep edilmiştir. Dava dilekçesinde talep edilen fazla çalışma ücretine hükmedilmiş ise de; ek bilirkişi raporunda hesaplanan miktarın uygun bir indirim yapılmadan fazla çalışma ücreti olarak kabul edilmesi, fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmadan karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir." denildi.