En çok hatalı yazılan kelimeler listesi oldukça dikkat çekerken listede vatandaşların da günlük hayatta sıklıkla kullandığı kelimeler bulunuyor.

Sağlık Uygulama Tebliğinde Yeni Değişiklik Sağlık Uygulama Tebliğinde Yeni Değişiklik

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın yayınladığı resmi yazışmalarda sıkça karşılaşılan yazım hatalarını içeren liste büyük ilgi gördü. 

Listede, günlük hayatta da sıklıkla kullanılan kelimelerin yanlış yazımları bulunuyor. Türkçe'nin doğru kullanımına vurgu yaparak, devlet kurumlarında bile görülen dil hatalarına dikkat çekmeyi amaçlayan liste, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Resmi yazışmalarda sık sık karşılaşılan yazım hatalarına ışık tutan bu liste, "Üniversite", "Taahhüt", "Yalnız", "Yanlış", "Askeri", "Program", "Üslup", "Seyahat", "İzolasyon" gibi kelimelerin doğru yazılışlarına vurgu yapıyor. 

Yayımlanan liste ile Türkçe'nin resmi belgelerde doğru kullanımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 

İletişim açısından önemli

Eğitimciler ve dil uzmanları, resmi yazışmalarda kelime seçiminin profesyonellik ve iletişim açısından son derece kritik olduğunu belirtiyorlar. Yayımlanan liste, bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor ve yazım yanlışlarının önlenmesi için bilgilendirme sağlamayı hedefliyor.

Yayımlanan listede yer alan yazım hataları, kamu kurumları ve aynı zamanda çalışanları için bir uyarı niteliği taşıyor. Uzmanlar, bu tür hataların önlenmesi için yazım kılavuzlarının kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Resmi Yazismalarda Yanlis Yazilan Kelimeler

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yayınlanan liste şu şekilde;

              Yanlış - Doğru

 • Acenta - Acente
 • Ardarda - Art arda
 • Arttırmak - Artırmak
 • Azerbeycan - Azerbaycan
 • Baş hekim - Başhekim
 • Bir biri - Birbiri
 • Bir çok - Birçok
 • Bir kaç - Birkaç
 • Birşey - Bir şey
 • Bir takım - Birtakım
 • Bu gün - Bugün
 • Burda - Burada
 • Döküman - Doküman
 • Deyinmek - Değinmek
 • Derc etmek - Dercetmek
 • Diyaspora - Diaspora
 • Direk - Direkt
 • Döndermek - Döndürmek
 • Gece kondu - Gecekondu
 • Entellektüel - Entelektüel
 • Erezyon - Erozyon
 • Evraklar - Evrak
 • Fesih etmek - Feshetmek
 • Göz altı - Gözaltı
 • Hukuğu - Hukuku
 • Harfiyat - Hafriyat
 • Herbiri - Her biri
 • Her hangi - Herhangi
 • Herşey - Her şey
 • Hizmetiçi - Hizmet içi
 • İşbirliği - İş birliği
 • İçerde - İçeride
 • İnsiyatif - İnisiyatif
 • İtibariyle - İtibarıyla
 • İzalasyon - İzolasyon
 • Klavuz - Kılavuz
 • Kayıt etmek - Kaydetmek
 • Krathane - Kıraathane
 • Komünükasyon - Komünikasyon
 • Küsür - Küsur
 • Labaratuar - Laboratuvar
 • Lağv etmek - Lağvetmek
 • Mütahit - Müteahhit
 • Mataryel - Materyal
 • Mebla - Meblağ
 • Method - Metot
 • Mevzuatlar - Mevzuat
 • Meskür - Mezkûr
 • Milletler arası - Milletlerarası
 • Muhattap - Muhatap
 • Mütevazi - Mütevazı
 • Müddet - Mühlet
 • Mütaakip - Müteakip
 • Nufüs - Nüfus
 • Olağan üstü - Olağanüstü
 • Orjinal - Orijinal
 • Ortadoğu - Orta Doğu
 • Parakende - Perakende
 • Personeller - Personel
 • Proğram - Program
 • Provakasyon - Provokasyon
 • Rakkam - Rakam
 • Satınalma - Satın alma
 • Sebeb - Sebep
 • Sevketmek - Sevk etmek
 • Seyehat- Seyahat
 • Sezeryan - Sezaryen
 • Suç üstü - Suçüstü
 • Şifai - Şifahi
 • Sözkonusu - Söz konusu
 • Sipiker - Spiker
 • Şöför - Şoför
 • Taktir - Takdir
 • Tasviye - Tasfiye
 • Tastik - Tasdik
 • Tekrardan - Tekrar
 • Tebli - Tebliğ
 • Tebellü - Tebellüğ
 • Tensib - Tensip
 • Tesbit - Tespit
 • Teşfik - Teşvik
 • Ünvan - Unvan
 • Ültümatom - Ültimatom
 • Ünversite - Üniversite
 • Uslup - Üslup
 • Yüksek öğretim - Yükseköğretim
 • Ve ya - veya
 • Yada - ya da
 • Yalnış - Yanlış
 • Yanlız - Yalnız
 • Yasa dışı - Yasadışı
 • Yeralmak - Yer almak
 • Yövmiye - Yevmiye