Memur olanlar, kendi kurumlarında veya başka bir kuruma atanırken 6245 sayılı harcırah kanunu gereğince sürekli görev yolluğu alırlar.

İlk defa memur olana yolluk ödemesi

Ancak, ilk kez memur olarak atananların bu harcırahı alıp alamayacakları konusu tartışma yaratmaktadır. Harcırah kanununda, ilk defa memurluğa atanacaklara sürekli görev yolluğu ödemesi yapılacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Harcırah yargıya taşındı

Ancak, bazı ilk kez memur olanlar bu harcırahı talep etmişler ve idare tarafından ödeme yapılmadığı için konu yargıya taşınmıştır.

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir kararda, ilk defa memur olarak atananlara sürekli görev yolluğu ödenmemesi işleminin mevzuata uygun olduğu belirtilmiştir. İlgili mahkeme kararına dair detaylar yazının ekinde yer almaktadır.

Facebook Paylaşımı Yüzünden Memura Ceza Verilebilir mi? Facebook Paylaşımı Yüzünden Memura Ceza Verilebilir mi?

Anaya Mahkemesi kararı var

Anayasa Mahkemesi'nin 2006/44 esas sayılı 20/03/2008 tarihli kararının gerekçesinde, "İlk kez devlet memurluğuna atanan kişiler, göreve başlayana kadar memur veya kamu görevlisi olarak kabul edilmezler; göreve başladıkları andan itibaren kamu görevlisi sıfatını kazanırlar. Bu süre zarfında kendilerine aylık ödemesi yapılmaz ve tedavi yardımı gibi kamu görevlilerine sağlanan bazı haklardan yararlanamazlar.

Oysa naklen atanmış kamu görevlileri, naklen atama yapıldığı tarihten önce kamu görevlisi olarak kabul edilirler ve belirli bir statü hukuku içinde görevlerini yerine getirirler. Bu nedenle, ilk defa devlet memurluğuna atanmış olanlar ile halihazırda devlet memuru olanlar arasında aynı hukuki konumun olmadığı belirtilmiştir.

"İlk defa devlet memurluğuna atanan kişiler, kamu görevlisi sıfatını göreve başladıkları tarihten itibaren kazandıkları için, göreve başlamadıkları sürece kamu görevlisi olarak kabul edilmezler ve göreve gitmek için üstlendikleri masrafların kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklandığını söylemek mümkün değildir. Bu durumda, göreve gitmek için üstlendikleri masrafların kamu tarafından karşılanması gerekliliği bulunmamaktadır." şeklinde hüküm kurmuştur.