Sağlık Sen’in keskin çıkışları ile bilinen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Pandemi döneminde 500 binden fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek gayret ve fedakarlıkları ile salgını gündem olmaktan çıkaran sağlık çalışanlarına fedakarlıklarının karşılığı olarak “ödüllendirme yapılması” gerektiğini söyledi.

Salgının gündemden çıktığını ve normal hayata dönüş yapıldığını ifade eden Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, "Salgın döneminde, hemen hemen herkesin 'hakları ödenmez' dedikleri sağlık çalışanlarına haklarını ödeme vakti" dedi.

"Sağlık çalışanları salgın döneminde destan yazdı" 

2021 yılının ‘Sağlık Çalışanları Yılı’ olduğunu ve salgın sürecinde en çok yükü sağlık çalışanlarının omuzladığını ifade eden Köksal, salgın döneminde sağlık çalışanlarının, salgınla korakor mücadele edip daha fazla can kurtarmak, şifa dağıtmak amacıyla gecelerini gündüzlerine kattıklarını söyledi. Köksal, sağlık çalışanlarının tüm bunları kendi canları pahasına yaptıklarını ve salgın döneminde herkesin 'Sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez' dediğini de hatırlatarak, "Can kurtarmak için fedakarca çalışan binlerce sağlık çalışanına maalesef virüs bulaştı ve ne yazık ki 500’den fazla arkadaşımızı kaybettik. Sağlık çalışanlarımız bu süreçte adeta destan yazdı. Göstermiş oldukları fedakarlıkların tarifi mümkün değildir. Gelinen noktada sağlık çalışanlarımızın üstün gayret ve fedakarlığı ile salgın gündem olmaktan çıktı. Vakalarda yaşanan azalma ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla normal hayata dönüş yaptık. Bu noktada şimdi yapılması gereken fedakar sağlık çalışanlarımızın ödüllendirilmesidir" dedi.

"Düzenlemeler adalet ve hakkaniyet duygusuyla yapılsın" 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart Tıp Bayramı’nda müjdesini verdiği bazı düzenlemeleri önemli bulduklarını da vurgulayan Köksal şöyle konuştu:

"Şiddet olaylarına ve malpraktis davalarına karşı sağlık çalışanlarını koruyacak önlemlerin alınması, sabit ek ödemelerin merkezi bütçeye aktarılarak (maaş ve ek ödeme) tek kalemden ödenecek olması, merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak ek ödemelerde artış yapılacak olması, ücretlerde yapılacak iyileştirmenin emekliliğe de yansıyacak olması, aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapılacak olması, 3600 ek göstergeden yararlanacak olanların kapsamının genişletilmesi noktasında atılacak adımları önemli buluyoruz. Bu düzenlemelerin adalet ve hakkaniyet duygusu esasıyla, bir an önce hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Aksi halde yeni mağduriyetler doğacak ve bundan en büyük darbeyi sağlık sistemi görecektir."

"Sağlık çalışanlarının yüzde 80'inden fazları tükenmişlik hissi yaşıyor" 

Özellikle son dönemlerde ekonomide yaşanan dalgalanma ile tüm kamu çalışanlarının olduğu gibi sağlık emekçilerinin de alım gücünün düştüğünü, çarşı - pazarda yaşanan pahalılığın adeta cep yaktığını, aslolanın tüm emekçi kesimini enflasyon canavarına ezdirmeyecek adımların atılması gerektiğini ifade eden Köksal, ekonomide istikrarın sağlanması başta kamu çalışanları olmak üzere tüm toplumun ortak beklentisi olduğunu açıkladı. Sağlık çalışanlarının birçok sorununun temelini istihdam yetersizliğinden kaynaklandığını sözlerine ekleyen Köksal şunları söyledi:

Ağır iş yükü öyle bir hale geldi ki sağlık çalışanlarının yüzde 80’inden fazlası tükenmişlik hissi yaşadığını söylemektedir. Türkiye’de bir sağlık çalışanı dört sağlık çalışanının yapması gereken işi tek başına yapıyor. Bu ağır iş yükünün önüne geçilebilmesi için her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdamının yapılmasının şart olduğunu Sağlık-Sen olarak her fırsatta dile getiriyoruz. Bu bir talep değil zorunluluktur.

Sağlık çalışanlarının önemli bir diğer kronik sorunu da döner sermaye adaletsizliğidir. Yapılan düzenlemeler sorunu ortadan kaldırmak yerine, ne yazık ki daha da derinleştirmiştir. Bu sorunun sağlık çalışanları üzerindeki olumsuz etkisi, salgınla mücadele sürecinde de etkisinden, adaletsizliğinden hız kesmedi. Sağlık çalışanları için refah, adalet, hakkaniyet ve huzur dağıtması gereken döner sermaye sistemi, mevcut haliyle tam tersini yapıyor, çalışma barışını bozuyor. Adaletsizlik üzerine kurulu bu sistemden bir an önce dönülmelidir. Adil bir ücret politikası mutlak surette oluşturulmalıdır.

Milletimizin ve ülkemizin güvencesi vefakar sağlık çalışanlarının sorun ve beklentileri elbette bunlarla sınırlı değildir. Öncelik ve önem arz eden saymış olduğumuz hususların karşılanıp çözüme kavuşturulması, sağlık çalışanlarımızın yüzünü güldürürken, üzerlerindeki yükün hafiflemesine yol açacaktır.

Kaynak: Eskişehir Ekspres