Kamu ve özel hastanelerin bayram tatili süresince artması muhtemel iş hacmini karşılamak üzere acil servislerinde nitelikli bir düzenleme yapması gerektiği belirtilen genelgede, tüm acil servislerin başvuran, ambulanslarla veya diğer imkanlarla kendilerine getirilen tüm vakaları kabul etmekle yükümlü olduğu hatırlatıldı. Acil sağlık hizmetleri ile hasta sevk ve nakil işlemlerinin koordinasyonu için 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile iletişim sağlanacak.

Bu süreçte, acil hasta sevk-nakil ve ambulans hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet verilmeyecek şekilde gerekli organizasyonlar önceden yapılacak. Hastanelerin acil servislerinde, laboratuvar, görüntüleme ve diğer teşhis ve tedavi birimleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde yeterli insan gücü ve tıbbi donanım bulunması gerektiği vurgulandı. Sağlık tesisleri bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar, görüntüleme birimleri, hasta yatırılan klinikler ve diyaliz hizmeti verilen birimlerde nöbet hizmetleri 24 saat esasına göre planlanacak.

Radyoterapi, diyaliz, replantasyon, kalp cerrahisi-yanık ve organ nakli gibi özellikli hizmet sunumu ve aynı zamanda acil müdahale ve tedavi gerektiren sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyulduğunda il sağlık müdürlükleri ve sağlık tesislerince gerekli planlamalar yapılacak.

Evde sağlık hizmet birimleri de hastaların devam eden tıbbi bakım, tedavi ve işlemlerinin bayram tatiline denk gelen günlerde de aksatılmadan sürdürülmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak. Genelgede ayrıca, sağlık çalışanlarının üstün gayret ve büyük fedakarlıklarla hizmet verdiği belirtildi.