Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim araştırma hastaneleri başta olmak üzere devlet hastaneleri, ADSM, ihtisas hastanelerinin idaresinden sorumlu makamlar da oturan Başhekim ve Başhekim yardımcılarının maaşları ne kadar oldu? sorusunun cevabına aşağıda detaylı tabloları ile hazırladığımız bordro dökümlerinden ulaşabilirsiniz.

Tıp eğitiminin tamamlanmasıyla beraber belirli akademik kariyerin ardından Başhekim olarak sözleşme imzalamayı başaran hekimlerin aldıkları ücret Google arama motorunda Başhekim ve Başhekim yardımcısı maaşları ne kadar oldu şeklinde sıklıkla atılıyor. Başhekim ve Başhekim yardımcısı maaşları çalışılan ilin Büyükşehir statüsünde olup olmaması ve sahip olunan unvan açısından farklılık göstermektedir. Diğer taraftan özel sektörde ödenen Başhekim ve Başhekim yardımcısı maaşları ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde ödenen Başhekim ve Başhekim yardımcısı maaşları arasında önemli ölçüde farklılık göze çarpmaktadır. Biz haberimiz de Sağlık Bakanlığı’na bağlı görev yapan Başhekim ve Başhekim yardımcısı maaşlarını incelemeye çalışacağız. 2022 yılı verilerine göre en düşük Başhekim ve Başhekim yardımcısı maaşlarının 20.000 TL bandında olduğunu hemen söylemeliyiz.

Sözleşmeli Sağlık Yönetici Maaşları 2023

Sağlık Bakanlığına bağlı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren sağlık tesislerinin yönetimi yürüten başhekimlerin maaşları ne kadar oldu? 

İl Sağlık Müdürü Maaşı - İlçe Sağlık Müdürü Maaşı - Başkan, Başkan Yardımcısı, Uzman Maaşları - Ocak 2022 haberi için tıklayınız

Başhekim ve Başhekim Yardımcısı Maaşı Ne Kadar Oldu 2023?

Başhekim ve Başhekim yardımcısı unvanında sözleşme imzalayarak görev yapan idarecilerin maaşları ek ödeme ve sözleşme maaş ücreti olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Özellikle Başhekim unvanı için Profesör, doçent unvanlı hekimlerin maaşı en yüksek oranda ödenirken, uzman doktor, pratisyen hekim gibi unvanlar da görev yapan başhekim maaş ve ek ödemeleri ise biraz daha düşük oran üzerinden hesaplanmaktadır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde yer alan sağlık tesislerinde 696 sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayarak görev yapan Başhekim ve Başhekim yardımcısı maaşlarına dair sıklıkla merak edilen ücret bilgilerini haberimizde vermeye çalıştık.

Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? Ocak 2022 haberi için tıklayınız

Sağlık camiasında eleştirilen konuların başında yer alan sözleşmeli yöneticilerin maaşları başta sosyal medya platformları olmak üzere birçok mecrada tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ek ödeme ve maaş ücreti olmak üzere iki farklı bordroda ücret ödenen Başhekim ve Başhekim yardımcısı maaşları Profesör, Doçent unvanında olan hekimler için Ocak 2022 dönemi itibari ile 46.855,52 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu ücretin 33.738 Lirası ek ödemeden oluşmakta, 13.117,52 TL’si ise sözleşme ücreti olarak ödenmektedir.

Uzman Doktor Başhekim Maaşı Ne Kadar Oldu?

Uzman doktor ünvanında sağlık Bakanlığında görev yapan hekimlerin sözleşme imzalayarak Başekim olmaları halinde Ocak 2022’den itibaren aldıkları toplam ücret 36.248,70 3 TL dır. Bu ücretin iki ödeme olarak hesaplanan kısmı ise 22.536,21 TL, sözleşme ücreti olarak ödenen kısmı ise 13.712,52 TL olarak bordrolarda yer almaktadır.

Tabip Başhekim Maaşları Ne Kadar Oldu?

Pratisyen hekim olarak sağlık Bakanlığında görev yapan bir doktorum sözleşme imzalayarak Başhekim olması halinde yine Ocak 2022 döneminde toplam maaşları 26.715,96 TL’dir. Bu ücretin de ek ödeme kısmı 13.003,45 TL sözleşme ücreti kısmı ise 13.712,51 TL eden oluşmaktadır.

Diş Hekimi Başhekim Maaşları Ne Kadar Oldu?

Bir diş hekiminin Başhekim olarak görevlendirilmesi halinde Ocak 2022 dönemi katsayılar ışığında toplam aldığı ücret 27.001,43 TL’dir. Bu ücretin ek ödemesi 13.651,91 TL, sözleşme ücreti ise 14.349,52 TL’den oluşmaktadır.

PROFESÖR, DOÇENT BAŞHEKİM MAAŞLARI 2022

UZMAN DOKTOR BAŞHEKİM MAAŞLARI 2022

TABİP BAŞHEKİM MAAŞLARI 2022

DİŞ HEKİMİ BAŞHEKİM MAAŞLARI 2022

Başhekim Nasıl Olunur?

Bir hekimin Başhekim olabilmesi için belirli bir tecrübeye sahip olmasının yanında günümüz şartlarına baktığımızda ciddi bir referans birikiminin olması gerekmektedir. Diğer sitelerde yer aldığı gibi beş yıllık tecrübe, altı yıllık tıp fakültesini bitirmesi vb. özelliklerin sözleşmeli yöneticilik statüsüne geçilmesi ile beraber rafa kaldırıldığı sahada herkes tarafından bilinmektedir. Günümüzde Başhekim olmanın ana şartı özellikle siyasi yönden sağlam referans sahibi olmanın yanında, sağlık bakanlığı merkez teşkilat bünyesinde güçlü referansa sahip olmaktan geçmektedir.

Başhekimin görevleri

MADDE 14- (1) Başhekim, kendisine verilen görevin gereği gibi yapılmasından müdürlüğe karşı sorumludur.

(2) Hasta ve çalışan hakları, güvenliği, memnuniyeti ile sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesinden ve sağlık tesislerinin yönetiminden sorumludur.

(3) Başhekimin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Bakanlık, tarafından belirlenen kalite ve hizmet standartlarına uygun olarak, sağlık

hizmetini etkin ve verimli sunmak, bu konuda gerekli çalışmaları yürütmek, standartlara uygunluğu ölçmek, değerlendirmek ve gerekli eğitimleri planlayarak uygulamak.

b) Mevzuat düzenlemelerini takip ederek uygulamaya koymak, sağlık tesisinde çalışanlara karşı şiddet konusunda gerekli tedbirleri almak, bu konudaki Bakanlığın beyaz kod gibi uygulamaların takibini yapmak, gerektiğinde hukuki korunma yollarının kullanılabilmesi amacıyla tedbirler almak.

c) Tıbbi hizmetlerin sunum u için gerekli olan kaynaklarının zamanında ve ihtiyaçlara uygun olarak karşılanması amacıyla gerekli tedbirleri almak, ihtiyaç planlamalarını yaparak, temini için gerekli çalışmaları yürütmek.

ç) Bakanlık tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda performans değerlendirmesini yaparak, bu değerlendirmeye esas bilgilerin zamanında, eksiksiz ve doğru olarak müdürlüğe verilmesini sağlamak.

d) Sağlık tesislerindeki cihazların etkin kullanımını sağlamak, yenileme, tamir, bakım ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak, atıl kapasite oluşmasını düzenlemek.

Başhekim yardımcısı nasıl olunur?

Günümüzde Başhekim Yardımcısı olmanın temel şartlarından birisi yine Başhekimlikte olduğu gibi görev yapılan ildeki milletvekilleri başta olmak üzere iktidar partisinin il başkanının olurunu almaktan geçmektedir. Bu iki unsur dışında yöneticilik veya hekimlik kariyerindeki başarıları %1 seviyelerinde dikkate aldığı alındığı unutulmamalıdır.

Başhekim yardımcıları

MADDE 18:Başhekimin görev alanıyla ilgili iş ve işlemler hususunda vereceği görevleri yerine getirmekle yükümlü ve başhekime karşı sorumludur. Görevlerin usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde başhekime yardımcı olur.