Türk - İş tarafından düzenli olarak yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık olan gıda harcaması tutarı 5.323,64 TL olarak açıklandı.

TÜRK-İŞ AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

  • 2022 asgari ücretinin 1070 TL üzerindeki açlık sınırı 5323 TL,
  • Mutfak enflasyonundaki artış aylık %8,02, son on iki aylık %85,02,
  • Yoksulluk sınırı 17.340 TL. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 6.965 TL,
  • 2021 Ocak’tan 2022 Nisan ayına 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı tam 2 katına çıktı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından çalışanların ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak amacıyla aralıksız düzenli olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması yayınlandı.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Nisan ayı sonucuna göre;

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 5.323,64 TL’ye,
    • Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 17.340,47 TL’ye,
    • Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 6.965,47 TL’ye yükseldi.