İstifa Ettirilen Başhekim Mahkemeyi Kazandı: Sağlık Bakanlığı Göreve Başlatacak mı?

Geçtiğimiz aylarda görevden alınan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Dr. Muhammed Asena için istinaf mahkemesi, ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. Mahkeme kararının Sağlık Bakanlığı sistemine girilmesiyle Dr. Asena’nın görevinin başına dönmesi bekleniyor

Atamalar 19.08.2021, 15:20 19.08.2021, 19:27 Güler Sağlam
İstifa Ettirilen Başhekim Mahkemeyi Kazandı: Sağlık Bakanlığı Göreve Başlatacak mı?

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “tarihsiz istifa dilekçesi” işleme konularak görevden alınan Başhekim Dr. Muhammed Asena için istinaf mahkemesi, ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. Mahkeme kararının Sağlık Bakanlığı sistemine girilmesiyle Dr. Asena’nın görevinin başına dönmesi bekleniyor.  Asena, Diyarbakır’daki idare mahkemesine yaptığı “yürütmenin durdurulması” talebi reddedilince, davayı Gaziantep İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.  Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesi’nin kararında, dilekçe ile beyan edilen bir iradenin yöneldiği hukuki sonucun istenildiği zamanın saptanması için dilekçede tarihin bulunmasının zorunlu olduğu belirtildi ve “Zira, dilekçe sahibinin iradesinin zaman bakımından yansıması tarih sayesinde olur. Dolayısıyla tarih, dilekçeler için esas bir unsurdur. Bu nedenle, tarihsiz dilekçelerin işleme konulmadan önce tarih eksikliğinin dilekçe sahibine tamamlattırılması gerekir” denildi.

Yürütmeyi durdurma kararı

Mahkeme kararının devamında şu ifadelere yer verildi: “Olayda, dava konusu işleme dayanak gösterilen dilekçede tarih bulunmadığı, tarih eksikliğinin davacıya tamamlattırılmadığı, buna rağmen dilekçenin işleme konulduğu ve davacının sözleşmesinin feshedildiği görülmektedir. Ayrıca; dilekçenin okunaksız olmasının içeriğinde yer alan iradenin değerlendirilerek nitelendirilmesini, dolayısıyla bu dilekçeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemin hukukilik denetiminin yapılmasını da olanaksız kılmaktadır. Nitekim, Danıştay 12. Dairesi’nin 24.4.2017 tarihli kararı da bu yöndedir. Bu durumda, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, dava konusu işlemin yürütülmesi halinde davacının, gerek ‘Başhekim’ statüsünden, gerekse bu statünün sağlayabileceği maddi ve manevi faydalardan mahrum kalacağı göz önünde bulundurulduğunda, telafisi güç zararlara da uğrayabileceği kanaatine ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle; davacı tarafından yapılan itirazın kabulüne, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi’nce verilen ‘yürütmenin durdurulması isteminin reddine’ ilişkin 30/06/2021 gün ve E:2021/905 sayılı kararın kaldırılmasına, açıkça hukuka aykırı ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı kanunun 27/2. maddesi uyarınca dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, 09/08/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

Görevinin başına dönmesi bekleniyor

Dr. Muhammed Asena’nın görevine yeniden başlayabilmesi için mahkemenin, yürütmeyi durdurma kararını Sağlık Bakanlığı sistemine girmesi gerekiyor. Asena görevden alındıktan sonra Diyarbakır’da salgının yükünü çeken ve birçok sıkıntı yaşanan hastaneye şimdiye kadar başka bir başhekim atanmamıştı.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (2)
Asabi 2 ay önce
Sağlık Bakanlığı o kadar mevzuata aykırı iş yapıyor ki. Tazminat ödemeye bayılıyor. Kurum parti teşkilatı ve mağlum sendikanın oyuncağı oldu
BakanGöreve 2 ay önce
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü davalarından geç feragat eden işçileri işten çıkarıyor. Hepsinin ortak noktası davalarından geç feragat etmeleri. Kimi atılıyor kimi atılmıyor.
13
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?