Sağlık Bakanlığı 112. DHY kurası duyurusu yayınladı.  111. DHY duyurusu YHGM web sitesinden yayımlandı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi web sitesi aracılığıyla yayınlanan duyurudaki detaylar haberimizde..

Sağlık Bakanlığı, uzman doktorlardan ve tıp fakültesi mezunlarından oluşan yeni dönem için önemli bir duyuru yayımladı. 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası'na başvuracak adaylara yönelik detaylı bilgiler içeren duyuru, tıp alanında kariyer yapmak isteyenler için büyük önem taşıyor.

Bakanlık, mezun doktorlardan tıp diploması ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabiplerden uzmanlık belgesi düzenlenmesi için gerekli evrakların 01 Ağustos 2023 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ulaşması gerektiğini belirtti. Bu koşulu sağlayan adaylar, 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası'na alınacaklar.

Bunun yanı sıra, Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanıp görevine hiç başlamamış, hizmet süresi bitmeden görevinden istifa eden veya müstafi olarak ayrılan tabip ve uzman tabiplerden de kura başvurusu yapmak isteyenlere kapılar açık. Ancak başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 63. ve 97. maddelerinde açıklanan engel hallerine uymaması gerekiyor.

Kura başvurusu için belirtilen dilekçelerin 01 Ağustos 2023 tarihi saat 18:00'e kadar, Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya / ANKARA adresine elden ya da kargo yoluyla iletileceği bildirildi.

BİR ÖNCEKİ DHY KURASI İLANI VE DİĞER DETAYLAR

111. DHY Duyurusu Detayları!

111. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için 02 Haziran – 5 Haziran arası Saat 18.00’ e kadar başvurular yapılabilecek. 

111. DHY Kurası Başvuru

111. DHY kurası 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

111. DHY Kurası Münhal Kadrolar

111. DHY kurası münhal kadrolar kura takvimi de ilan metni duyurusunda yer aldı. Takvime göre; 12 Temmuz 2023 günü 111. DHY kurası çekilecek. 

109. DHY Kurası Başvuru

111.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası

111.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Eş ve Sağlık Mazereti Başvurularının Değerlendirme Sonuçları ile Münhal Kadrolar da yayımlandı. Eş ve Sağlık Mazereti Başvuruları 05.06.2023 Tarihi saat 18:00'e Kadar PBS Üzerinden Yapılmaktadır. 

es-kurasi

111. DHY Kura Tarihi

111. DHY kura tarihi Bakanlık tarafından duyuruldu. Kura çekim tarihi 12 Temmuz 2023 olarak belirlendi. 111. DHY Kura başvuruları için saat ile ilgili bilgi https:yhgm.saglik.gov.tr adresinden ilan edilecek. Kuraya başvuru yapacak olan hekimler PBS üzerinden e-devlet kapısı aracılığıyla kimlik doğrulama sistemini kullanarak başvurularını tamamlayabilirler.

Daha sonra PBS üzerinden açılacak münhal yerler göz önünde bulundurularak ilan edilen kura takvimi çerçevesinde en fazla 10 tercih yapılabileceklerdir.

111. DHY Son Başvuru Tarihi

111. DHY son başvuru tarihi 5 HAziran 2023 olarak duyuruldu. 

111. DHY Eş Durumu

111. DHY eş durumu PBS üzerinden mazeret yani eş ve sağlık kurasına ait Başvurular 05.06.2023 Tarihi saat 18:00'e Kadar PBS Üzerinden yapılacaktır. 

111-dhy-kura-takvimi

111. DHY İlan Metni

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre yurt içinde veya yurt dışında
öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini
tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim
çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

A- GENEL ESASLAR

1) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü atamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre
yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati, kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel
Müdürlüğümüzün internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.
3) Tebligat yerine geçecek ilan, Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde
yayınlanacaktır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları ilan tarihinden itibaren
yapılmış sayılacaktır.
4) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanların göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri dikkate alınacaktır.
5) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanlardan, ataması yapılan veya göreve başlayanların
atanma şartlarına haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri
uygulanacaktır.
6) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olan personel, mevzuatta belirlenen mazeret ve zorunlu
haller dışında yükümlülükleri bitmeden başka yerlere atanamazlar. Bu görevlerini
tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler.
7) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü süresinin hesaplanmasında fiilen çalışma esas olup, hafta
sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Yıllık, mazeret ve hastalık nedeni ile
izinli geçirilen günler yükümlülük süresine ilave edilecektir.

B- BAŞVURU ESASLARI

1) Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik
Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.
2) Kuraya başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal
yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih
yapabileceklerdir.
3) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden
başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip
kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgilerinde
değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca Bakanlığa
gönderilmeyecektir.
5) Adaylar adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini veya
(www.turkiye.gov.tr) internet adresi üzerinden temin edecekleri Adli Sicil Belgesini
başvuru formuna ek olarak başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda
kaydetmeleri gerekmektedir.
6) Tercih bildirmeyen, tercihlerini kesinleştirmeyen, tercihlerine yerleştirilemeyen ve
tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere genel kura ile
yerleştirileceklerdir.
7) Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken
yerleştikleri birime teslim edilecektir. (**)

C- DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ MAZERET DURUMU (EŞ VE SAĞLIK)
KURASINA BAŞVURU ESASLARI

1) Mazereti nedeniyle atama talebinde bulunanlar ilan edilen takvim çerçevesinde PBS
üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurasına başvuracaklardır.
2) Başvuru yapacak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı
Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yaparak DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık)
Kurası Ön Başvuru Formunu doldurduktan sonra, mazeretlerini belirtir tüm belgeleri de
(*) sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyerek kaydedeceklerdir. Eksik belge
yükleyenler, başvuru formu hatalı olanlar, mazereti uygun görülmeyenler, ilan edilen
takvim çerçevesinde sistem üzerinden kayıt yapmayanlar ve mazeret belgelerini sisteme
yüklemeyenler “A-GENEL ESASLAR” ve “B-BAŞVURU ESASLARINA” göre genel
kuraya dâhil edileceklerdir.
3) Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ekteki
takvim çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve bu kişiler PBS üzerinden açılan
münhal yerlerden tercihte bulunabileceklerdir.

*D-MAZERET DURUMU (EŞ VE SAĞLIK) KURASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAKLARIN SİSTEM ÜZERİNDEN YÜKLEMESİ GEREKEN BELGELER:

a) Eş durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS Ön Başvuru
Formunu doldurduktan sonra;
1) Eşi Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapanlar; eşinin çalışmakta olduğu
kurumdan alınacak onaylı görev yeri belgesi,
2) Eşi diğer kurumlarda görev yapanlar; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak
(istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi
ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı, tarih ve sayılı onaylı görev yeri belgesi ve
hizmet cetveli, 3) Eşi başasistan veya asistan olanlar; eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan
eğitim sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik onaylı görev yeri
belgesini sisteme yükleyeceklerdir. (Asistanlık süresi uzatılanların uzatılma gerekçeleri
yüklenen belgede belirtilmelidir. Alınmış olan istirahat raporları, ücretli ve ücretsiz
izinlerin başlayış ve bitiş tarihleri açıkça belirtilmelidir. Ayrıca pandemi nedeniyle
eğitim süresi uzatımı var ise bununla ilgili Akademik Kurul Kararı da sisteme
yüklenmelidir.)
4) Evli olunduğuna dair belge MERNİS üzerinden komisyon tarafından alınacaktır. Ancak
PBS başvurusu esnasında evli oldukları MERNİS kayıtlarından tespit edilemeyenlerin
noter onaylı evlenme cüzdanı örneğini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
b) Sağlık durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS Ön
Başvuru Formunu doldurduktan sonra;
1) Sağlık kurulu raporu başvuru sahibine ait ise; Bakanlık eğitim ve araştırma
hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu
raporunun aslı veya sağlık kurulu raporunun verildiği hastane tarafından onaylı
örneği sisteme yüklenecektir.
2) Sağlık kurulu raporu başvuru sahibinin eşine, annesine, babasına, bakmakla
yükümlü olduğu çocuklarına ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşine ait ise;
a) Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden
son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu
raporunun verildiği hastane tarafından onaylı örneği,
b) Bu kişilere ait T.C. Kimlik Numaraları ve yerleşim yeri bilgilerini içeren
başvuran tarafından yazılmış beyan dilekçesi,
c) Sağlık raporu sunulan kişi veya kişilerin, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu” (e-Devlet üzerinden
alınabilir.),
d) Vasilik kararının aslı veya onaylı örneği sisteme yüklenecektir.

**E-GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS BELGELER:

1) Mal Bildirim Formu
2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
3) Askerlik Durum Belgesi
4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik
yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)
6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları
belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edeceklerdir.

F- DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayıp bu kura sonucunda Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler mazeret belgeleri dışında atamaya esas belge vermeyeceklerdir.
2. Kura sonucunda Bakanlığımız dışında diğer kurumlara yerleşen tabip ve uzman tabiplerin atamaya esas işlemler için yerleştikleri kurumla irtibata geçmeleri gerekmektedir.
3. 6756 Sayılı kanunun 107. Maddesi gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinden tüm mali ve sosyal haklarıyla Sağlık Bakanlığına devredilen personelin, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi hariç diğer kurum ve kuruluşlara yerleşmeleri durumunda mali ve sosyal açıdan hak kaybına uğrayacakları hususu ilgililere duyurulur.
4. Kura sonucunda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların veya yalnızca erkek hekimlerin tercih edebileceği münhal kadrolara genel kura ile kadın hekimlerin yerleşmesi halinde bu kişilerin mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlığımızca atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır.

111. DHY Kurası Sonuçları

111. DHY kura sonuçları YGHM tarafından yayımlanır yayımlanmaz sitemizden duyurulacaktır.

YGHM 111. DHY

YGHM 111. DHY ile ilgili ilk duyuru yayımlanmasının ardından ilan metni ve diğer detaylarda YHGM tarafından paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı 111. DHY

Sağlık Bakanlığı 110. DHY kapsamında atamaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapacak. Kuraya ait noter onaylı belgeler Genel Müdürlüğünün internet adresinden adaylara ilan edilecek.

111. DHY Kimler Başvurabilir?

111. DHY kimler başvurabilir sorusunun cevabı daha önce Bakanlık tarafından verilmiş olup bu kapsamda 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre yurtiçi ve yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimi bitirenler başvuru yapabilecek.

111. DHY Tercihleri Nereden Yapılır

111. DHY tercihleri Sağlık Bakanlığı PBS sistemi üzerinden yapılmaktadır. PBS sistemine turkiye.gov.tr adresinden ya da sağlık bakanlığı’nın pbs.saglik.gov.tr adresindeki e-devlet kapısı üzerinden giriş yapılarak tercihler tamamlanabilmektedir.

YGHM Nedir?

YGHM, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kısa adadır. Sağlık Bakanlığı’nın insan kaynakları planlamasını yapan Genel Müdürlüğü kısa adı YGHM olarak geçmektedir.

111. DHY Listesi

111. DHY kurasına ait uzman tabip ve pratisyen tabip isim listeleri kura duyurusunda yer aldı. İsimlerini kontrol etmek isteyen adaylar Uzman Tabip İsim Listesi, Pratisyen Tabip İsim Listesi
başlıklarına tıklayarak listelere ulaşabilirler.

109. DHY

111. DHY Kontenjanları

111. DHY kontenjanları Sağlık Bakanlığı tarafından münhal kadrolar olarak tanımlanmaktadır. Münhal kadrolar ise kura takviminde belirtilen sıramatiğe göre tercih işlemlerinin yapılmasının ardından Bakanlık tarafından ayrıca duyuruyla adaylara bilgilendirilmektedir.

Kontenjanlar konusu başta olmak üzere bir önceki DHY kuraısna ait ilan metni, münhal kadrolar vb. tüm bilgilere 107. DHY Kurası Tebligatlar Yayınlandı! başlıklı haberimize tıklayarak ulaşabilirsiniz.

111. DHY Mazeret

111. DHY mazeret kurası eş ve sağlık durumuna göre yapılmaktadır. Aile birliğinin sağlanması için ya da sağlıkla ilgili bakanlığın belirlediği şartları taşıyan sağlık raporuna sahip adaylar DHY mazeret durumu kurasına başvurabileceklerdir.