Sendikalara üye olan memurlara, her üç ayda bir "sendika ücreti" olarak bilinen toplu sözleşme tazminatı ödeniyor. Ancak daha sonra çıkarılan bir kanunla sendikalara yüzde 2 baraj sınırı getirildi.

3 ayda bir ödenen toplu sözleşme tazminatıyla Nisan 2023 itibariyle memurların cebine 918 TL ücret giriyor.

Parmağı Kırılan Doktor İçin İş Bırakma Kararı! Parmağı Kırılan Doktor İçin İş Bırakma Kararı!

Kulislerde konuşulanlara göre, toplu sözleşme tazminatına %50 zam yapılacağı ileri sürüldü. Şayet toplu sözleşme ikramiyesinde iddia edildiği gibi %50 oranında bir zam gerçekleşmesi durumunda 918 TL olan sendika parası yaklaşık 1.377 liraya çıkacak.

1377 liralık sendika parasının %2 barajı sınırının üzerinde kalan sendikalara üye olan memurlara ödenmesi bekleniyor.

% 2’nin üzerinde olan sağlık sendikaları şu şekilde:

  • Sağlık Sen
  • Türk Sağlık Sen
  • SES
  • Hekim Sen
  • Hekim Birliği Sendikası