PERSONEL SAĞLIĞIN TELEGRAM Grubu İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

Hekim Birliği Sendikası Bakanlığa Geçici görevlendirmelerde Vali Yetkisi Hatırlatması

Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hekim Birliği Sendikası tarafından hekimlerin geçici görevlendirmelerinde işlem tesisinin valinin yetkisinde olduğu hatırlatılarak oluşan kamu zararına dikkat çekildi.

Sendika 02.06.2022, 11:20 16.07.2022, 11:23 Cansu Polat
Hekim Birliği Sendikası Bakanlığa Geçici görevlendirmelerde Vali Yetkisi Hatırlatması

Hekim Birliği Sendikası Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazıda İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan geçici görevlendirmeler ile il içi atamalarda idare ve bölge mahkemelerinin il idaresi kanununun 8. maddesine göre il içinde görev yapan memurların görev yerlerinin değiştirilmesinin valiler tarafından yapılabileceği belirtildi.

Geçici görevlendirme ve il içi atamalarla ilgili Bölge İdare Mahkemesi kararlarına rağmen Valiler tarafından yapılması gereken görevlendirmelerin Sağlık Müdürü tarafından yapılması nedeniyle hukuka uygunluk bulunmadığı anlatıldı.

Hukuka uygun olmayan geçici görevlendirmeler nedeniyle açılan davalar sonucunda oluşan kamu zararına dikkat çekilen yazıda sendika olarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne durumu arz ve izah etme zarur yetlerinin doğduğu belirtildi.

SENDİKA TARAFINDAN GÖNDERİLEN YAZI:

Sendikamız Üyesi olsun veya olmasın Hekimler’e; İl Sağlık Müdürlükleri tarafından tesis edilen işlemler ile il içi atama ve geçici görevlendirmeler yapılmaktadır.

Oysa Ki, 5442 Sayı’lı Kanun’un ilgili hükümleri değerlendirildiğinde; İl İdare Şube Başkanı’nın görev ve yetkisi; boş kadro bulunup bulunmadığı, ihtiyaç durumu, doluluk oranı, yatak kapasitesi gibi durumların tespitini içerir Rapor’un Valiliğin onayına sunulmasından ibarettir. Atama ve/veya görevlendirme yönünde işlem tesisi Vali’nin yetkisindedir.

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından tesis edilen işlemler ile il içi atama ve geçici görevlendirmeler, dava konusu olduklarında; İdare Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri’nin istikrar kazanan Kararları’nca; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 8. maddesi ile Hekimler’in de içinde bulunduğu, ilde görev yapan memurların il içinde görev yerlerinin değiştirilmesinin Valiler tarafından yapılacağının emredici olarak düzenlendiğinin görüldüğü belirtilerek; Vali’ye tanınan bu yetkinin devredilemeyeceği, Kanun’da açıkça Valiler tarafından kullanılacağı düzenlenen görevlendirme yetkisinin, 10.07.2018 Tarih ve 30474 Sayı’lı Resmi Gazete’de yayınlanan Kararname ile başka bir idari makama verilemeyeceğinden, Vali tarafından tesis edilmesi gerekirken yetkisi olmayan İl Sağlık Müdürü tarafından tesis edilen dava konusu geçici görevlendirme işlemlerinde “Yetki Unsuru” yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

İşbu haksız ve hukuka aykırı işlemler nedeniyle ikame edilen ve Davalı İdare aleyhine sonuçlanan Davalar; Hekimler’in, Aileleri’nin ve Hastaları’nın ağır mağduriyetlerine yol açmakla birlikte Adliye’nin İş Yükü, Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücreti açılarından da “Kamu Zararı” oluşturmaktadır.

Hal Böyle İken; Görev, Yetki ve Sorumlulukları arasında “İdare ile 3üncü Kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceleyip Hukuki Mütalaası’nı bildirmek” ve “Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak” olan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne durumu arz ve izah etme zaruretimiz doğmuştur.

4688 Sayı’lı Kanun hükümlerine dayalı olarak kurulan, kısa adı “Hekim Birliği” olan Sendikamız Üyesi olsun olmasın tüm Hekimler adına, 4688 Sayı’lı Kanun’un “Personel Hukuku’nu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara öneriler getirmek” hükmünü içeren 19/E Maddesi kapsamında, İlgi’li konuda, Genel Müdürlüğü’nüz Hukuki Mütalaası’nın tüm İl Sağlık Müdürlükleri’ne duyurulması önerisini, Saygı ile sunar ve dileriz.

Hekim Birliği Sendikası
Yönetim Kurulu

Yorumlar (2)
Uzman doktor 3 ay önce
İş bırakma eylemine katılan hekimleri ilçelere 1 aylık görevlendirme yapıyorlar. Süresiz iş bırakma lazım. Müdürlükte hastanelerde oturan yöneticiler çalışsın. Aldıkları parayı haketsinler en azından
Kaiser 3 ay önce
Kimi kime şikayet ediyorsun...
25
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?